Kralupy nad Vltavou

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Michal Lukášek, 01.11.2006
Umístění: Kralupy nad Vltavou, 28. října, v parku před základní školou Mikovice
Nápis:
NA PAMĚŤ
OBĚTÍ VÁLKY
1939 - 1945

HOŘÁK FRANTIŠEK
MAJER KAREL
POTŮČEK VLADIMÍR
SVATOŇOVÁ VĚRA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2111-01981
Pomník přidal: Michal Lukášek

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Tomáš Klokočník, 12.09.2014
Umístění: Kralupy nad Vltavou, 28. října, základní škola Mikovice
Nápis:
K UCTĚNÍ
PAMÁTKY NAŠICH
MILÝCH RODÁKŮ
VOJÍNŮ PADLÝCH I ZEMŘELÝCH
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918
ANTONÍN ADÁMEK
ONDŘEJ BAUER
ANTONÍN BERKA
VÁCLAV BLÁHA
RUDOLF BROŽ
ANTONÍN ČERMÁK
ANTONÍN ČERMÁK
KAREL ČERMÁK
K. ANTONÍN ČERVENKA
KAREL DATEL
FERD. DIVIŠ
VÁCLAV DOBEŠ
FRANT. DVOŘÁK
KAREL DVOŘÁK
ANTONÍN FAIGL
FRANT. GOLDSTEIN
JOSEF HODAN
ANTONÍN HOLLEY
VÁCLAV HORÁK
TOMÁŠ HUML
FERD. HYKL
ALOIS JELÍNEK
JOSEF JISKRA
JOSEF JÍŠE
ANTONÍN KAZDA
BOHUM. KRATOCHVÍL
VOJTĚCH KROC
BOHUSL. KVAPIL
VÁCLAC LEVÝ
FRANT. LOUŽECKÝ
JOSEF PANOCHA
VÁCLAV PAŘÍZEK
BOHUM. PŘÍHODA
VÁCLAV ROUSAL
RUDOLF RŮŽENEC
ANTONÍN STÁDNÍK
FRANT. STEJSKAL
VÁCLAV ŠÍDLO
VÁCLAV ŠÍLA
ANTONÍN ŠPÁDA
JOSEF ŠPÁDA
KAREL ŠTĚPÁNEK
ANTONÍN VÁGNER
TOMÁŠ VANĚK
ALOIS VONDRA
ANTONÍN VOTAVA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2111-02019
Pomník přidal: Tomáš Klokočník

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: CEVH MO, 01.01.1111
Umístění: Kralupy nad Vltavou, 28. října, základní škola Mikovice
Nápis:
PAMÁTCE KRALUPSKÝCH OBČANŮ,
KTEŘÍ ZA VLAST POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
1914 - 1918
I. ODBOJ - LEGIONÁŘI:
FIALA FRANT. 1897
HOLUB JAR. 1896
NOSTEČKA BOH. 1892

7. KVĚTNA 1945
ČERMÁK ZDENĚK 1896
HENKL ANT. 1925
HENKL RUDOLF 1921
HOŘÁK FRANT. 1924
KRETZER EMERICH 1928
MÜLLER JAR. 1925
NÁHLOVSKÝ ANT. 1923

1939 - 1945
II. ODBOJ - OBĚTI NACISMU:
BUŘIČ FRANT. 1908
ČERMÁK JOSEF 1895
KELLER JOSEF 1904
KOLÁČNÝ KAREL 1900
KULHAVÝ VÁCLAV 1899
NOVOTNÝ VÁCLAV 1886
POSPÍŠIL VÁCLAV 1909
RYCHTAŘÍK ANT. 1914
SEDLÁČEK VAVŘA 1897
SOKOLOVSKÝ JAR. 1901
VOTAVA VÁCLAV 1903
ZEINERT STAN. 1915

V BOJÍCH O PRAHU PADL 7. V. 1945
LADISLAV CICVÁREK 1923

PILOT ŠKPT. STAN. ZEINERT
*9.12.1915 + 26.5.1941
Poznámka:

- L. Cicvárek evidován v CEVH samostatně
- identická deska - stejný vzhled - v MŠ V Lobečku (ul. J. Holuba)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2111-28220, CZE-2111-28221
Pomník přidal: Tomáš Klokočník