Karlovy Vary

Pomník vojákům Americké armády

Autor: Josef Přerovský, 17.02.2007
Umístění: Karlovy Vary, Ivana Petroviče Pavlova, vpravo na prostranství před hotelem Termál
Nápis:
TO THE AMERICAN SOLDIERS OF THE 1ST INFANTRY DIVISION AND 9TH ARMORED DIVISION 5TH CORPS FROM THE CITIZENS OF KARLOVY VARY
MAY 5TH 1945
AMERICKÝM VOJÁKŮM 1. PĚŠÍ DIVIZE A 9. OBRNĚNÉ DIVIZE 5. SBORU OBČANÉ KARLOVÝCH VARŮ 5.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'45.7'' E12°52'30.1''
Pomník přidal: Josef Přerovský

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Josef Přerovský, 17.02.2007
Umístění: Karlovy Vary, Ivana Petroviče Pavlova, vpravo na prostranství před hotelem Termál
Nápis:
VĚNOVÁNO
VŠEM HRDINŮM A OBĚTEM
I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY,
KTEŘÍ SE ZASLOUŽILI
O VZNIK NAŠÍ REPUBLIKY
8. KVĚTNA 2000

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'45.7'' E12°52'30.1''
Pomník přidal: Josef Přerovský

Pomník Obětem 1. světové války a Rudé armádě - místo je zrušené

Autor: Jaroslav Vyčichlo, archiv
Umístění: Karlovy Vary, Ivana Petroviče Pavlova, v parku naproti 2. obecné škole v bývalé Chebské ulici (dnes naproti hotelu Thermal)
Nápis:
z fotografie nečitelný
Poznámka:

Po skončení 2. světové války však pomník poškozen místními českými starousedlíky spolu s novými osídlenci. Dne 19. srpna 1945 byl před pomníkem odhalen základní kámen pro realizaci pomníku všem padlým vojákům Rudé armády a následně byl objekt přeměněn na pomník Rudé armády. Na postranních zídkách bylo upevněno sedm tabulí se jmény padlých sovětských vojáků a byl změněn i reliéf na středové části pomníku. Základní kámen památníku Rudé armády byl pak v roce 1951 použit jako podstavec pod tehdy instalovanou sochou ve Smetanových sadech. Později byly jmenné desky sejmuty a osazeny na náhrobcích sovětských vojáků na hřbitově v Drahovicích. Ve 2. polovině 50. let 20. století byl před již odstrojeným pomníkem instalována soška mládence v květinové okrase. Někdy v 1. polovině 60. let 20. století byla samotná masa bývalého pomníku odstraněna. Zůstal zde tak pouze bezejmenný parčík, který na přelomu 60. a 70. let 20. století spolu s celou zástavbou bývalé Chebské ulice ustoupil výstavbě rozsáhlého hotelového komplexu Thermal.
(zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-pomnik-obetem-1-svetove-valky/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'42.96'' E12°52'31.35''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička