Solbiate Olona

Pomník československých legionářů a domobranců

Autor: PhDr. Ing. Jozef Špánik, 15.11.2018
Umístění: Solbiate Olona, region Lombardie, provincie Varese
poblíž ulice „Via 4 Novembre“, na místě bývalého ČS vojenského hřbitova
Nápis:
1918 1964

Dal 1918 al 1964 in questoluogoebberoonoratasepoltura 563 soldatidelnascenteesercitocecoslovacco, degnifigli di una terra di liberta.

Alla memoria dei soldaticecoslovacchi“, „Na památku československých legionářů a domobranců“, „Na pamiatku československých legionárov a domobrancov.

IN MEMORIA SURGO
Poznámka:

Velvyslanectví ČR v Itálii realizovalo v letech 2015 – 18 ve spolupráci s radnicí ve městě SolbiateOlona (region Lombardie, provincie Varese) společný projekt akcí na památku československých vojáků – příslušníků 2. Československého armádního sboru v Itálii – Československá domobrana v Itálii. Příslušníky této československé zahraniční armády byli bývalí rakousko – uherští zajatci, kteří se stali československými občany a po skončení 1. světové války v Itálii v letech 1918 a 1919 dobrovolně vstoupili do armády nově vzniklé ČSR. Na rozdíl od československých legionářů se tito vojáci již nezúčastnili bojů za samostatnost Československa proti rakousko – uherské armádě, sehráli však významnou roli při budování ozbrojených sil ČSR a aktivně se zapojili v roce 1919 do bojů na Slovensku proti maďarské armádě. Příslušníky Československé domobrany v Itálii se stalo celkem 60 000 vojáků, pocházejících z Českých zemí (včetně sudetských Němců), ze Slovenska (včetně slovenských Maďarů) a ze Zakarpatské Ukrajiny. V SolbiateOlona se do roku 1964 nacházel centrální Československý vojenský hřbitov, kde bylo pohřbeno 563 československých vojáků (z toho nejméně čtyři legionáři), kteří zemřeli v Itálii (většinou v regionu Lombardie) na následky epidemie tzv. španělské chřipky nebo předchozích válečných zranění. Jejich ostatky byly v roce 1964 přeneseny ze SolbiateOlona na rakousko – uherský vojenský hřbitov v Cittadella (region Benátsko). Důvodem zrušení československého hřbitova byla výstavba základny sil rychlého nasazení NATO.

V září 2017 byl na místě bývalého ČS vojenského hřbitova slavnostně odhalen pomník na památku československých legionářů a domobranců. Pomník je umístěn v SolbiateOlona poblíž ulice „Via 4 Novembre“. Pomník je ve tvaru stély, rozšiřující se směrem vzhůru. je vysoký 110 cm. V okolí pomníku vznikl rekultivací malý parčík o ploše 180 m² - „Parco dei Cecoslovacchi“. Poblíž pomníku byly uloženy do země dvě schránky s českou s slovenskou půdou (prsť z Vítkova za ČR a prsť z Bradla za SR). Na přední stěně pomníku je umístěn letopočet 1918 – 1964 (období, ve kterém v SolbiateOlona existoval ČS hřbitov), po stranách je malý státní znak ČSR a znak SolbiateOlona (shodou okolností rovněž lev). U paty pomníku je ze dvou stran nápis v italštině „Dal 1918 al 1964 in questoluogoebberoonoratasepoltura 563 soldatidelnascenteesercitocecoslovacco, degnifigli di una terra di liberta.“ („V letech 1918 – 1964 se na tomto místě nacházely hroby 563 vojáků rodící se Československé armády – věrných synů své svobodné vlasti“). Na zbývajících dvou stranách je umístěn nápis v italštině, češtině a ve slovenštině: „Alla memoria dei soldaticecoslovacchi“, „Na památku československých legionářů a domobranců“, „Na pamiatku československých legionárov a domobrancov“. Na zemi u paty pomníku je destička s latinským nápisem „IN MEMORIA SURGO“ (Vztyčeno na památku).

V září 2018 byla poblíž pomníku slavnostně odhalena při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR socha svaté Anežky České, jako poděkování městu SolbiateOlona za realizaci významných projektů v oblasti české vojenské historie. Svatá Anežka Česká symbolizuje český stát, jeho historické vazby s Itálií i solidaritu s oběťmi válek. Sochu zhotovila Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích. Byla financována soukromými sponzory.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Ing. Jozef Špánik
Příprava dat: Martin Brynych