Senomaty

Hostokryjská, Nádražní, nám. Jiřího Holého, náměstí Jiřího Holého, nezařazeno

Hrob Seifert

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.05.2014
Umístění: Senomaty, hřbitov
Nápis:
RODINA
SEIFERTOVA
z Hostokrej č. 6
Poznámka:

na náhrobku foto čs. legionáře ve stejnokroji s vyznamenáními, bez bližších osobních dat


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'43.42'' E13°39'16.06'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob František Brabec

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.05.2014
Umístění: Senomaty, hřbitov
Nápis:
RODINA
BRABCOVA
Z NOUZOVA
FRANTIŠEK
*3.8.1913. †8.11.1935 v Chebu,
při konání vojenské povinosti.
Poznámka:

- hrob příslušníka prvorepublikové Čs. armády, bez určení služebního zařazení, hodnosti a specializace
- přepsáno s chybami na desce


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'43.42'' E13°39'16.06'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Urna Jan Peroutka

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.05.2014
Umístění: Senomaty, hřbitov
Nápis:
RODINA
BRETSCHNEIDEROVA
Jan
PEROUTKA
*16.5.195?
† 6.4.2009
Poznámka:

- náhrobek s fotem příslušníka pozemních sil ČSLA, tankového vojska, hodnost nadpraporčík s technickou specializací
- že se, s největší pravděpodobností, jedná o urnu Jana Peroutky, je patrno mj. z umístění jeho fota vlevo.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'43.42'' E13°39'16.06'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kenotaf Josef Libecajt

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.05.2014
Umístění: Senomaty, hřbitov
Nápis:
Památce
JOSEFA LIBECAJTA
zemř. 1916 v Rusku ve světové válce stár 47 r.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'43.42'' E13°39'16.06'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník vzniku ČSR

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.05.2014
Umístění: Senomaty, Hostokryjská, park za mostem přes potok
Nápis:
LIPY SVOBODY
ZASAZENY K 60. VÝROČÍ
ČSSR
1968

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kenotaf Jiří Holý a Božena Holá

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 06.06.2014
Umístění: Senomaty, Nádražní, hřbitov
Nápis:
JIŘÍ HOLÝ
*29.VI.1896 POPRAVEN 8.IX.1943
V BERLÍNĚ - PLŐTZENSEE

BOŽENA HOLÁ
*29.II.1904 †26.III.1985
OSVĚTÍMSKÝ VĚZEŇ Č 36523

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: B. Koutecký, 22.01.2014
Umístění: Senomaty, nám. Jiřího Holého
Nápis:
MÍR A SVĚTLO VŠEM

Deska nalevo:
1914
LIBECAJT JOS. STÁR 17 R.
KOKŠ JOS. " 36 R.
MLADÝ ANT. " 38 R.
LIPRT BOHUS. " 39 R.
NACHTIGAL VÁC. " 36 R.
NACHTIGAL VÁC. " 39 R.
BIDRMAN VÁC. " 34 R.
KRAJTL VOJ. " 31 R.
MLADÝ FRANT. " 28 R.
ROZENKRANZ JAR. " 30 R.
KOTEK ANT. " 31 R.

Deska napravo:
1918
ŠTĚRBA ANT. STÁR 29 R.
TREJBAL JOS. " 28 R.
ROZENKRANZ VÁC. " 25 R.
FOJTÍK KAREL " 24 R.
KOTEK AUG. " 22 R.
FOJTÍK VÁC. " 22 R.
VOSTRÝ RUD. " 21 R.
VOSTRÝ KAMIL " 20 R.
BENDL KAREL " 20 R.
MILER KAREL " 20 R.
BRABEC VÁC. " 21 R.

Dolní deska:
1939 - 1945
HOLÝ JIŘÍ * 29.6.1896 + 8.9.1943
HÁKOVÁ ZDEŇKA * 7.8.1903 + 19.4.1943
VYČICHL MILOŠ * 28.3.1922 + 15.12.1943
Poznámka:

Antonín Kotek, nar. 7.3.1887 v Senomatech 18, vojín 88. p. pl., zemřel 15.11.1918 v Senomatech na srdeční vadu.
Jiří Holý, nar. v Senomatech 21, předseda Hospodářského družstva v Rakovníku, zatčen kladenským gestapem 6.11.1942 pro účast v sokolské ilegální odboj. organizaci Jindra. Vězněn v Kladně, Praze, Gollnově, Berlíně a 8.9.1943 popraven v Berlíně-Plötzensee. Uveden na pamětní desce v Rakovníku.
Zdeňka Háková, narozena v Senomatech 153, úřednice Hospodářského družstva v Rakovníku, zatčena kladenským gestapem 6.11.1942 pro účast v sokolské ilegální odboj. organizaci Jindra. Vězněn v Kladně, Terezíně a Osvěimi, kde 30.4.1943 (viz publikace 750 let Senomat) nebo 19.11.1943 (pomník) zahynula. Uvedena na pamětní desce v Rakovníku.
Miloš Vyčichl, student, od 14.9.1943 nasazen na práci v Německu, v Berlíně zabit při náletu.
Na pomníku nejsou uvedeni:
František Vodrážka, narozen 4.7.1894 v Praze-Kobylisích, příslušný do Senomat. Ruský legionář, zemřel 17.1.1918 na břišní tyfus v Jagotině a pohřben je na hřbitově v Lešňakách v Rusku.
Václav Čech, narozen r. 1890, vojín 28. p. pl, zemřel 18.10.1918 v Senomatech 162 na zápal plic.
(Zdroj: Bednařík T., Krůta V. - Osudy v kameni. Soupis pomníků, památníků a pamětních desek obětem 1. a 2. sv. války na Rakovnicku, 2006)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2121-02432
Pomník přidal: B. Koutecký
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jiří Holý

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.05.2014
Umístění: Senomaty, náměstí Jiřího Holého 21
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL JIŘÍ HOLÝ
NAROZEN 29.6.1896,
VÝZNAMNÝ ODBOJOVÝ PRACOVNÍK
SOKOLSKÉ PROTIFAŠISTICKÉ ORGANIZACE JINDRA,
NOSITEL ČESKOSLOVENSKÉHO VÁLEČNÉHO KŘÍŽE,
POPRAVEN 8.9.1943 V BERLÍNĚ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo