Rokytnice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Radim Kapavík, 05.09.2005
Umístění: Rokytnice, u hlavní silnice ve středu obce
Nápis:
SVOBODU NÁRODU
NESE JEHO CHRABRÝ SYN

(levý bok)
ALOIS SLAVÍK 1889 – 1918, JAN PETRÁŠ 1889 – 1918, ALOIS STÍSKAL 1886 – 1918, JOS. HRADEČNÝ 1895 – 1918, VINC. BARTONÍK 1882 – 1920, ALOIS CHYTIL 1887 – 1914, FRANT. POSPÍŠIL 1897 – 1920, FRANT. DVOŘÁK 1878 – 1916, BEDŘ. VITOSLAVSKÝ 1888 – 1914, MART. VALÁŠEK 1870 – 1914, MET. SLÁDEČEK 1885 – 1914

(čelo)
1897 – 1918 PELUHA JOSEF, 1887 – 1920 SOUŠEK JOSEF
Poznámka:

Text čelní a pravé strany doplněn z detailů na portále CEVH MO ČR.
Na levé straně pomníku jsou pravděpodobně další jména obětí:
Alois Bartl 1889 1914
Boh. Bouchal 1915
Karel Hadrníček 1890 1916
František Havlík 1880 1914
Alois Hradečný 1897 1916
Vilém Mikeš 1895 1915
Rostislav Nesvadba 1878 1914
František Nezhyba 1896 1915
Jul. Pernický 1885 1916
Josef Roháč 1892 1915
František Rýpal 1887 1917
František Stískal 1893 1915
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07247
Pomník přidal: Radim Kapavík
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války, vojákům Rudé a Americké armády.

Autor: Radim Kapavík, 05.09.2005
Umístění: Rokytnice, střed obce
Nápis:
PLUK N. V. ŽDANOV

HOUŽVA FRANT. *1922 ? PŘI NÁLETU 1944
KOBER RUDOLF *1922
MÁDR FRANT. *1913 SŤAT NA PANKRÁCI 1944
PILC FRANT. *1884 UMUČEN V BUCHENWALDĚ 1944
PÍREK OLDŘICH *1911 UMUČEN V LEHNICI 1943
RYPL HYNEK *1897 UMUČEN V OSVĚTIMI 1942
SLÁDEČEK STAN. *1904 ROZTRHÁN GRANÁTEM 1945
VLČEK HYNEK *1901 UMUČEN U OLOMOUCE 1945
LYZNER ANT. *1920 ZEMŘ. V MOR. OSTRAVĚ 19?4

(pravá strana)
V. P. KOLJADINSKIJ *1926
S-T- LEVKIN I. V. *1923
ML. ST. SUPRUN V. M. *1924
A TŘI NEZNÁMÍ VOJÍNI RUDÉ ARM.
PADLI V BOJI 8.V.1945
O. O. PAVLENKO *1923
D. N. ŽASAN
ZEMŘELI 10.V.1945
Poznámka:

text doplněn dle detailů a pomocí textu na portále CEVH MO ČR a odhadem ze snímku autora
Američtí piloti (dle portálu CEVH MO ČR levá strana pomníku):
Frank B. Dansererau 17.12.1944 Dluhonice u Přerova
William J. Hayes 17.12.1944 Rokytnice u Přerova
W. C. Rundbacken poručík 17.12.1944 Rokytnice u Přerova
John A. Villars poručík 17.12.1944 Rokytnice u Přerova

Pomník rokytnických, amerických a ruských vojáků. Na obelisku dvě kovové desky, deska s reliéfem plukovníka Ždanova byla odhalena 5.5.1974. Autorem reliéfu byl přerovský akademický sochař Josef Baják. Na čelní straně pylonu jména rokytnických občanů, na levé straně jména amerických letců, na pravé straně jména ruských vojáků. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07259
Pomník přidal: Radim Kapavík
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník vojákům Americké armády

Autor: swenney, 19.09.2008
Umístění: Rokytnice, místní část Vrbovec
Nápis:
OBĚTEM
LETECKÉ BITVY
17.12.1944

SGT. F. B. DANSERERAU
SGT. W. J. HAYES
LT. W. C. RUNDBACKEN
SGT. J. A. VILLARS

ZHOTOVENO V ČERVNU 2001
VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ ROKYTNICE
SVAZEM LETCŮ PŘEROV
A ÚZEMNÍ VOJENSKOU SPRÁVOU PŘEROV

Nápisy na informační pamětní desce:
V neděli 17. prosince 1944 se odehrála největší letecká bitva nad územím tehdejšího protektorátu
Čechy a Morava. Ze základny 15. letecké armády USAF v severní Itálii vzlétlo 524 bombardérů k náletu
na hornoslezské rafinerie v Bleckhammeru a Odertalu.
Nad střední Moravou se svazy amerických bombardérů střetly s německou stíhací eskadrou JG 300
- „Wilde Sau“.
V přímých soubojích ztratilo německé letectvo 30 stíhaček a Američané 10 bombardérů
a 3 stíhačky. Jedním ze zasažených strojů byl i americký letoun B-24 „Liberátor“ Nr. 42-78671-779.
SQ-464.Sq. Po zásahu vybuchl a jeho trosky dopadly nedaleko osady Vrbovec. Osm členů posádky-
včetně kapitána letounu 1/Lt. Jamese T. Creekmora – yse zachránilo na padácích. Sgt. W. J. Hayes se zřítil
mrtev na dvorek samoty Vrbovec a jeho kanadský druh Sgt. Frank Dansererau byl nalezen mrtev v obci
Dluhonice /3 km jihovýchodně od Rokytnice/.
Dalším bombardérem, který se po útoku pěti stíhačů Focke Wulf – Fw 190 zřítil nad Kokorami
/9 km severozápadně od Rokytnice/ byl B – 24 „Liberátor“, Nr. 42-51319-767.Sq. – 461.BG. Sedm
z desetičlenné osádky padlo do německého zajetí, 2nd/Lt. Frederick W. Hudges se až do konce války
ukrýval v Brodku u Přerova. Dva letci však výbuch plně naloženého bombardéru nepřežili.
Byli to 2nd/Lt. W. C. Rundbacken a Sgt. J. A. Villars a jejich těla zavál vítr k samotě Vrbovec.
Ve dnech 13. – 15.9.2000 navštívili místa jejich tehdejších bojů přímí účastníci bombardovací mise
i jejich němečtí protivníci. Američtí letci uctili památku svých druhů. Čest padlým americkým letcům
vzdali i němečtí účastníci této bitvy.
Dřívější váleční nepřátelé si po 55 letech podali ruce.

On Saturday 17 December 1944, the greatest air-battle above the area of Czech-Moravian
protectorate took place. 524 bombers flow up from the base of the 15th air-army USAF in the Northern
Italy to the air-raid of the Upper-Silesian rafinery in Bleckhammer and Odertal.
Above the area of Middle-Moravia, the groupe of the American bombers encountered the German
fighter-aircraft JG 300 – „Wilde Sau“.
The German aircraft lost 30 fighter – planes, type Focke-Wulf 190 and Messerschmitt Bf-109 in
direct fights above Moravia. The American aircraft lost 10 bombers B 24 and 3 fighter-planes, type
P-38 „Lightning“ and P-51 „Mustang“.
One of the caught machines was also the American plane B-24 „Liberator“ Nr. 42-78671-779.
SQ-464.Sq.After the hit, it exploded and it´s debris stroke the groung not far from the village Vrbovec.
Eight members of the crew – inclusive captain of the plane 1/Lt. James T. Creekmore – have saved
their lives by parachute. Sgt. W. J. Hayes came down dead to a courtyard of a seclusion Vrbovec and his
Canadian colleague Sgt. Frank Dansererau was found dead in the village Dluhonice (3 km south – eastern
from Rokytnice).
The bomber B-24 „Liberator“ Nr. 42-51319-767.Sq. – 461.BG. was the next bomber that
crashed after aggression of 5 fighter – planes Focke – Wulf FW 190, Nera Kokory (9 km north – western
from Rokytnice). Seven from ten members of the crew were taken prisoners by Germans, 2nd/Lt.
Frederick W. Hughes was in hiding till the end of the war in Brodek near Přerov. Unfortunately, two
pilots did not survive the explosion of a full charged plane. It was 2nd/Lt. W. C. Rundbacken and Sgt. J.
A. Villars. Their bodies were blown by the wind to the seclusion Vrbovec.
In the days 13. – 15.9.2000, the participants of the bomber mission and thein Geman adversaries
have visited the place of fights. The American pilots have venerated the memory of thein coleagues.
Also German participants of thid battle have saluted the American pilots.
Former war enemies have shaken their hands after 55 years.
Poznámka:

U pomníku je informační tabulka s popisem událostí v českém a anglickém jazyce.
Nedaleko (49°27'14.05"N, 017°23'7.02"E) je na strom, u kterého letadlo dopadlo, přibita nábojnice a lidé sem nosí květiny.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07258
Souřadnice: N49°27'19.61'' E17°23'04.35''
Pomník přidal: swenney
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: swenney, 19.09.2008
Umístění: Rokytnice, hřbitov
Nápis:
SPOLEČNÝ HROB
RAKOUSKÝCH
A PRUSKÝCH
VOJÁKŮ Z VÁLKY
R. 1866
Poznámka:

Dle seznamu na portále CEVH MO ČR se jedná o 23 obětí, z toho 13 pruských a 10 rakouských, padli 15.7.1866, Rokytnice u Přerova.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07278
Pomník přidal: swenney
Doplnění informací: Ing. František Jedlička