Milotice nad Bečvou

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ján Goláň, 10.10.2009
Umístění: Milotice nad Bečvou, u kaple
Nápis:
NA PAMĚŤ PADLÝM ZA
SVOBODU.

1914-1918
JAN FÁBIK +1915, BED. FRYDRYCH +1918, SEV. HLAVICA +1914, EM. RUŠAR +1918

1939-1945
JOS. FRYDRYCH +1942, JOS. HAVRAN +1943, FR. NOVÁK +1941, JOS. VOLEK +1942, BOH. SKOŘEPA +1943, ZD. SKOŘEPA +1941.
Poznámka:

Pomník padlým je umístěn v zeleném pásu nedaleko místní kaple. Žulový pomník byl slavnostně odhalen 25.6.1933 u příležitosti vzpomínkové akce na oběti první světové války. Na konci druhé světové války byl pomník doplněn o jména padlých občanů v roce 1939 – 1945.
V období první světové války nastoupilo na vojenskou službu 28 milotických občanů, z nichž čtyři padli v boji. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo pořídit padlým rodákům památník v hodnotě 1500 korun a umístit jej pod lípu Svobody. Částka na zbudování památníku byla uhrazena jednak příspěvkem obce, dále dobrovolnými dary občany a příznivcem zdejší obce.
Z kroniky obce: „Slavnosti zahájeny impozantním průvodem od nádraží k domku Bedřicha Frydrycha. Zde po proslovu o životě por. Bedřicha Frydrycha za slavnostního ticha odhalena pamětní deska. Po zaznění hymny odebral se průvod k památníku padlých, načež po proslovu tento odhalen. Zazpívány a zahrány národní hymny. Při slavnosti účinkovala vojenská hudba. Přítomna byla též čestná rota pěšího pluku 34 střelce Jana Čapka z Hranic, jakož i mnoho důstojníků a legionářů z celého kraje.“
(zdroj databáze CEVH MO ČR)
Frydrych Bedřich, nar. 5.3.1895, Milotice n. Bečvou. V RU armádě sloužil u 54. pěšího pluku jako vojín, jednoroční dobrovolník. Zajat 10.6.1916, Okna. Do ČS legií v Rusku se přihlásil ve Volyni, zařazen 28.12.1916 jako vojín k záložnímu praporu. Padl 8.6.1918 jako příslušník 1. střeleckého pluku v Samaře, zde i pohřben.
Skořepa Zdeněk, nadporučík, nar. 30.1.1917, Milotice nad Bečvou, okres Hranice, osobní číslo Z; J-913; 82528, příslušník RAF, 311. peruť. Odveden 23.9.1939, Adge, Francie, poručík letectva z pov. čs. Nezvěstný od 21.1.1942 (Notification of Death), Severní moře; z operačního letu, Wellington DV515 (KX-D).
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7101-07394
Pomník přidal: Ján Goláň
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Vladimír Štrupl