Lipník nad Bečvou

Křížkovského, náměstí Osvobození, náměstí TGM, Neffova, Perštýnská, Tyršova, nezařazeno

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jitka Silná, 23.07.2008
Umístění: Lipník nad Bečvou, na rozhraní ulic Komenského sady a Neffova
Nápis:
OBĚTEM
VÁLEK

1914 - 1918
1939 - 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7104-07240
Souřadnice: N49°31'41.29'' E17°35'0.56''
Pomník přidal: Jitka Silná

Pamětní deska Antonín Janásek

Autor: Jitka Silná, 23.07.2008
Umístění: Lipník nad Bečvou
Nápis:
ZDE TRAGICKY ZAHYNUL
PŘI LETECKÉM NÁLETU
25. III. 1945
ANTONÍN JANÁSEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7104-07231
Souřadnice: N49°31'39.18'' E17°35'10.72'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jitka Silná

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Jitka Silná, 23.07.2008
Umístění: Lipník nad Bečvou, Křížkovského 68
Nápis:
por. MUDr. KURT WOLF
Sokolovo 9. III. 1943

plk. STANISLAV LIVEČKA
Berlín 7. IX. 1941
Poznámka:

Kurt Wolf v létě 1939 odešel do Krakova, po porážce Polska pak do SSSR, kde se stal příslušníkem československé zahraniční armády v Buzuluku. Padl v bitvě u Sokolova. Byl povýšen in memoriam do hodnosti poručíka a obdržel čestný doktorát, četná vysoká vyznamenání včetně Řádu bílého lva s hvězdou I. stupně, Československého válečného kříže 1939 a Řádu rudého praporu.
Stanislav Livečka narukoval do rakousko-uherské armády za 1. sv. války. Padl do ruského zajetí, jako mnoho československých vojáků ze zajetí vstoupil do tvořících se československýc legií. Do vlasti se vrátil v hodnosti nadporučíka. Během 20. a 30. let dosáhl hodnosti plukovníka. Po okupaci Československa v roce 1939 se zapojil do odboje. V roce 1940 byl zatčen, následně odsouzen k smrti a v roce 1941 popraven. In memoriam byl prezidentem republiky vyznamenán Československým válečným křížem.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7104-07230
Souřadnice: N49°31'43.18'' E17°35'9.85'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jitka Silná
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska duchovních správců

Autor: Marek Skýpala, 21.10.2023
Umístění: Lipník nad Bečvou, Křížkovského, meditační zahrada u kostela sv. Jakuba
Nápis:
Duchovní správci
farnosti
Lipník nad Bečvou

Josef Hulva
1934 – 1942
1.9.1939 byl zatčen, vězněn v koncentračních
táborech Dachau a Buchenwald. 17.5.1942
se vrátil, 15.10.1942 byl penzionován.
Zemřel v Hradci n. Moravicí 1977.

Josef Beneš
1943 – 1950
1969 – 1972
Narozen 29.1.1911 v Nových Dvorech.
V červenci 1950 byl zajištěn a odvezen
do Želiva, v květnu 1952 byl propuštěn.
Zemřel 16.8.1988.

Souřadnice: N49°31'42.79'' E17°35'13.19''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Ervín Silný, 11.06.2006
Umístění: Lipník nad Bečvou, náměstí Osvobození
Nápis:
NA PAMĚŤ PADLÝM HRDINŮM
SOVĚTSKÉ ARMÁDY

ПАМЯТЬ ПАВШИХ ГЕРОЕВ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7104-07228
Souřadnice: N49°31'34.39'' E17°34'31.55'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ervín Silný

Pamětní deska Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jitka Silná, 23.07.2008
Umístění: Lipník nad Bečvou, náměstí TGM, na budově radnice
Nápis:
MRTVÝCH SLAVNÉ PAMÁTCE
ŽIVÝM NA POSILU

Věčná paměť a čest hrdinům padlým, popraveným a umučeným za svobodu národa

Ve světové válce 1914 - 1918 padlo 195 občanů z Lipníka nad B., z toho 5 čsl. legionářů. - Za světové války 1939 - 1945 bylo Němci umučeno
v koncentr. táborech 24 z Lipníka, 15 z Veselíčka, 8 z Lazník, 4 z Tršic, 3 z Týna, 3 ze Skoků, 2 z Vel. Újezda, 2 z Oseka, 1 z Lazniček, 1 ze Lhoty,
1 z Dol. Újezda, 1 z Mal. Prosenic a 19 mužů ze Zákřova za živa upáleno.

Ocelka Josef, škpt. let. 1909 - 1942 Anglie, Babš Bruno, npor. let. 1905 - 1943 Anglie, Fröhlich Alois, npor. 1915 - 1944 Dukla, Ples Josef, rotmistr 1919 - 1945 Dunkerque, Zapletal Fr. rotný let. 1910 - 1940 Anglie, Žůr Jaroslav, četař 1917 - 1943 Sokolovo, Bednář Antonín 1894 - 1942 Osvětim, Ing. C. Cagaš Lubomír 1920 - 1942 Osvětim, Janál Ladislav 1906 - 1944 Vratislav, MUC. Janál Miroslav 1910 - 1944 Vratislav, Jansa Bedřich 1919 - 1943 Neuengamme, Kolář Felix 1898 - 1942 Osvětim, Krabička Richard 1898 - 1942 Osvětim, Krall Robert 1893 - 1944 Buchenwald, Livečka St. plk. rus. leg. 1896 - 1943 Berlín
Mackovíková Otylie 1909 - 1943 Osvětim, Munk Artur 1898 - 1941 Osvětim, Neugebauer Josef 1914 - 1943 Vratislav, Pospíšil František 1907 - 1943 Osvětim, Sedlák Václav 1922 - 1944 Zubří, Scheiner Emil 1916 - 1942 Mauthausen, Staša Karel 1911 - 1942 Osvětim, Sváček Karel 1902 - 1945 nezvěstný, Táborský Josef 1912 - 1945 nezvěstný, Válek Bohumil 1887 - 1943 Osvětim, Vávra Jan 1892 - 1945 nezvěstný, Venclík Ludvík 1922 - 1945 Buchenwald, Zdráhala František 1908 - 1945 nezvěstný, Ing. Zoban František 1902 - 1944 Terezín, MUDr. Wolf Kurt, por. 1915 - 1943, Grünbaum Josef 1878 - 1941 Buchenwald

Odkazu padlých a umučených - věrni zůstaneme.

(Pod ním je obdélná deska se sedmi lipovými lístky uvnitř s prstí z bojišť.)
Zborov, Bachmač, Doss Alto, Koncentr. tábory, Sokolovo, Dukla, Dunkerque
1914 1918 1939 1945
Poznámka:

Ocelka Josef, štábní kapitán, nar. 12.3.1909, Lipník nad Bečvou, osobní číslo Z; L-84; RAF/82566, příslušník RAF, 6th Maintenance Unit. Odveden 2.10.1939, Paříž, Francie, nadporučík letctva z pov. čs. Zahynul 21.7.1942, Velká Británie, letiště Brize Norton, Oxfordshire, při havárii během zkušebního letu, Beaufort DD938, pohřben Brookwood, 24-B-8.
Fröhlich Alois, podporučík, nar. 30.4.1915, Velký Újezd, okres Hranice, kmenové číslo 642/D, osobní číslo F-2463, příslušník 3. čs. samostatná brigáda v SSSR, 3. dělostřelecký pluk. Odveden 4.3.1940, Marseille, Francie, četař aspirant čs. Padl 6.10.1944, Karpaty, Vyšný Komárnik, pohřben na státní hranici, zápis o úmrtí č. 917/N kartotéka padlých; důvěrný rozkaz č. 92/1944 Svoboda, s. 23.
Zapletal František, rotný, nar. 28.3.1910, Jezernice, osobní číslo Z; F-2607; RAF/787242, příslušník RAF, 311. peruť. Odveden 28.3.1940 Marseille, Francie, rotmistr čs. Zahynul 16.10.1940, Velká Británie, Bentley Priory, Middlesex, při havárii během návratu z operačního letu, Wellington N2771 (KX-H), pohřben Pinner, G-4-17.
Žůr Jaroslav/Kudlač František, četař, nar. 27.4.1917, Skoky, okres Hranice, kmenové číslo 0.062/M, příslušník 1. čs. samostatný polní prapor. Odveden 8.2.1942, Buzuluk, svobodník. Padl 8.3.1943, Ukrajina, Sokolovo; zápis o úmrtí č. 35 Kartotéka-Východ; Seznam padlých, raněných a nezvěstných 1943 – 1944; Odvodní protokoly 1942 – 45.
Livečka Stanislav, nar. 5.9.1896, Lipník nad Bečvou. V RU armádě sloužil u 13. praporu polních myslivců jako praporčík. Zajat 4.6.1916, Dobronouc. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 25.7.1917, Balašov. Zařazen 17.8.1917 k 8. střeleckému pluku. Službu v legiích ukončil 27.7.1919 jako podporučík a dále sloužil v ČSA.
Wolf Kurt, MUC., četař, nar. 13.2.1915, Lipník nad Bečvou, kmenové číslo 0.361/M, příslušník 1. čs. samostatný polní prapor. Odveden 20.2.1942, Buzuluk, vojín. Padl 9.3.1943, Sokolovo; VHA/SSSR/II/12/9a - Padlí a ranění v bitvě o Sokolovo; Odvodní protokoly 1942 - 45, č. 430. Československý válečný kříž 1939, Řád Rudého praporu.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7104-07232
Souřadnice: N49°31'36.76'' E17°35'11.96''
Pomník přidal: Jitka Silná
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Daniška Silvestr

Autor: Jiřina Podolová, 23.09.2015
Umístění: Lipník nad Bečvou, Neffova, hřbitov
Nápis:
1914-1918 1939-1945

VZPOMEŇTE

POPRAVENÝCH, UMUČENÝCH, NEZVĚSTNÝCH
A PADLÝCH OBOU SVĚTOVÝCH VÁLEK,
KTERÝM NEBYLO DOPŘÁNO ODPOČÍVATI
V RODNÉ ZEMI A KDESI V DÁLI POLOŽILI
SVÉ ŽIVOTY ZA SVOBODU VLASTI.

ZDE ODPOČÍVÁ SLOVENSKÝ NÁROD. MUČEDNÍK
DANIŠKA SILVESTR
NAROZ. 12.V.1912, KTERÝ ZAHYNUL
PŘI TRANSPORTU SMRTI Z KONCENTR. TÁB.
ZA NĚMECKÉ OKUPACE 22.IV.1945

(zadní strana)
POSTAVENÝ L.P. 1948 NA MÍSTĚ
KDE STÁVAL DŘEVĚNÝ KŘÍŽ
ZBUDOVÁNO RODINOU
HROTKOVOU
ZA ŠŤASTNÝ NÁVRAT.
Poznámka:

Daniška Silvestr, příslušník čs. vojenské jednotky v zahraničí, hodnost-vojín čs., osobní číslo-Z; E-437, národnost-slovenská, *8.5.1912, místo narození-Žlkovce, okres Hlohovec, datum a místo odvodu-15.12.1939, F; Strasbourg/Metz; zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase ; (poznámka-nesrovnalost v dni narození),
Daniška Silvestr, *12.5.1912, Žlokovce (Slovensko), †22.4.1945, příčina smrti-jiné, armáda-partyzán, státní příslušnost-Československo, národnost-slovenská, poznámka-Účastník slovenského národního povstání, účastnil se partyzánských bojů.; zdroj databáze http://www.valecnehroby.army.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7104-07238
Souřadnice: N49°31'45.58'' E17°35'0.35'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Obětí 1. světové války

Autor: Jiřina Podolová, 23.09.2015
Umístění: Lipník nad Bečvou, Neffova, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVAJÍ VOJÁCI
RŮZNÝCH NÁRODNOSTÍ
PADLÍ ZA I. SVĚTOVÉ
VÁLKY

1914 - 1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7104-38671, CZE-7104-38672
Souřadnice: N49°31'45.58'' E17°35'0.35'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Ivan Kalimanov

Autor: Jiřina Podolová, 23.09.2015
Umístění: Lipník nad Bečvou, Neffova, hřbitov
Nápis:
KALIMANOV IVAN
VOJÍN RA

RUSKÝ VOJÍN PADLÝ
ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Poznámka:

Ivan Kalimanov, hodnost-vojín, †22.5.1945, příčina smrti-padl v boji, státní příslušnost-Rusko/SSSR, národnost-ruská; místo pohřbení - upřesňuje levý sokl ze dvou vedle sebe, zdroj databáze http://www.valecnehroby.army.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7104-38675
Souřadnice: N49°31'45.58'' E17°35'0.35'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Ivan Michajlovič Dugin

Autor: Jiřina Podolová, 23.09.2015
Umístění: Lipník nad Bečvou, Neffova, hřbitov
Nápis:
DUGIN IVAN
MICHAJLOVIČ
VOJÍN RA

RUSKÝ VOJÍN PADLÝ
ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Poznámka:

Ivan Michajlovič Dugin, hodnost-vojín, †19.9.1945, příčina smrti-podlehl zranění, národnost-ruská;
místo pohřbení - upřesňuje pravý sokl ze dvou vedle sebe, zdroj databáze http://www.valecnehroby.army.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7104-38676
Souřadnice: N49°31'45.58'' E17°35'0.35'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo