Předmostí

Hranická

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Ervín Silný, 13.06.2006
Umístění: Předmostí, Hranická, budova staré školy
Nápis:
PAMÁTCE TĚCH, KTEŘÍ VE SVĚTOVÉ VÁLCE
V BOJI ZA SVOBODU SVÉHO NÁRODA
HRDINNĚ PADLI

BARTOŠ LEOPOLD 1883-1915, ČERNOŠEK FRANT. 1879-1915, ČERNOŠEK JOSEF 1897-1918, HUDEČEK JAROSLAV 1895-1916, LÁNÍK ALOIS ALOIS 1895-1916, MALANT JOSEF 1891-1914, MAREK JOSEF 1883-1914, NOVÁK BOHUMIL 1894-1915, SALÍK BOHUMIL 1895-1915, ŠKOLUD VILÉM 1888-1917, VACHEK RUDOLF 1882-1915, DOKOUPIL FERD. 1898-1917

ZEMŘELI,
ABYCHOM MY MOHLI ŽÍT A PRACOVAT DÁLE
PRO ŠTĚSTÍ OSVOBOZENÉHO SVÉHO NÁRODA
OSVOBOZENÉHO SVÉHO NÁRODA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07343
Pomník přidal: Ervín Silný

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ervín Silný, 13.06.2006
Umístění: Předmostí, Hranická, budova staré školy
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ UMUČENÝM A POPRAVENÝM
OBČANŮM MĚSTSKÉ ČTVRTI PŘEROV-PŘEDMOSTÍ,
OBĚTEM FAŠISTICKÉ OKUPACE V LETECH
1939 AŽ 1945

FABÍK JINDRA 1909-1942, HARNA FRANTIŠEK 1912-1945, CHLÁDEK LADISLAV 1909-1942, KOPLAS BOHUMIL 1924-1945, ODSTRČIL BOHUMIL 1900-1942, ŠENK KAREL 1887-1942, MUDR. TOMČÍK JOSEF 1899-1942, ZOUHAR KAREL 1919-1944, ŽUŠKOVÁ KVĚTA 1920-1943

HRDINOVÉ NIKDY NA VÁS NEZAPOMENEME!
MY, ŽIVÍ, BUDUJEME NOVÝ ŽIVOT ZROZENÝ
Z VAŠÍ KRVE A BOLESTI.

MĚSTSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR V PŘEROVĚ
Poznámka:

Na portálu CEVH MO ČR jsou přidána jména obětí (pravděpodobně holocaustu), jež na PD uvedena nejsou. Jsou to tyto osoby:
Lev Beck 1893 1941, Heřman Bretschneider 1890 1943, Otto Feuermann 1908 1944, Vilma Feuermannová 1883 1942, Josef Lamberg 1869 1942, Helena Lambergová 1903 1942, Ilona Lambergová 1901 1942, Lidie Lambergová-Becková 1903 1942

Šenk Karel, nar. 22.9.1887/21.9.1886l, Popovice. V RU armádě sloužil u 25. zeměbraneckého pěšího pluku jako praporčík. Zajat 24.11.1914, Slamníky. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 15.3.1916, Tobolská gubernie. Zařazen 22.8.1916 jako vojín k 5. střeleckému pluku. Službu v legiích ukončil 28.7.1920 jako nadporučík, zpravodajský referent.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07342
Pomník přidal: Ervín Silný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička