Brod nad Dyjí

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 03.11.2011
Umístění: Brod nad Dyjí, na návsi při hlavní silnici
Nápis:
CHTĚJTE MÍR
ABY NAŠE OBĚŤ
NEBYLA MARNÁ

VĚČNÁ PAMÁTKA VŠEM,
KTEŘÍ SVOU KRVÍ VYKOUPILI
NAŠI SVOBODU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6211-17470
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek