Dobronín

Ke Hřišti, Polenská, nezařazeno

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 11.01.2014
Umístění: Dobronín, před hřbitovem
Nápis:
Andenken
die gefallenen Krieger
is der Gem: Dobrenz
Na památku padlým
občanům obce Dobronín
1914 – 1918

FRANZ
ALTRICHTER
ANT.
ALTRICHTER
ALOIS
EIGL
JOSEF
HERBST
JOSEF
JANKO
JOHANN
KLEMENT
MATH
KLEMENT
JOHANN
KLEMENT

JOHANN
KUNST
FRANZ
KUNST
JOSEF
KUNZ
WENZEL
MATTL
ANTON
MATTL
ANDREAS
MORKUS
JOHANN
PETSCHENKA
FRANZ
PITTLIK


JOSEF
ROHRICH
ANT.
ROHRICH
FRANZ
SCHINDLER
JAN
SKOŘEPA
JOSEF
TOSCHER
ANTON
TOSCHER
KAREL
TŘÍŠKA
Poznámka:

Opravený pomník.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-08499
Souřadnice: N49°28'50.65'' E15°38'53.21''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička
Doplnění informací: Ing Jana Tejnecká

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 29.03.2019
Umístění: Dobronín, za železniční tratí směrem na Nové Dvory, na louce zvané Budínka

Nápis:
Gott gebe ihm die ewige ruhe 1945
Poznámka:

Masakr u Dobronína je událost z 19. května 1945, kdy došlo k násilnému usmrcení skupiny německých obyvatel Dobronína a Německého Šicendorfu v dnešním kraji Vysočina. Podle louky, kde k činu došlo, je tato událost známa také jako Kauza Budínka (louka Budínka a stejnojmenný rybník se rozkládají severně od Dobronína, za železniční tratí směrem na Nové Dvory).
19. května 1945 se konala v Dobroníně první taneční zábava po skončení války. Pravděpodobně členové místních revolučních gard se zde měli opít, posléze vytáhnout internované Němce z místní hasičské zbrojnice a odvézt na louku Budínku, kde si obyvatelé německé národnosti museli vykopat hrob a poté byli pravděpodobně brutálně ubiti lopatami a rýči. Místo činu bylo lehce zahrnuto, ovšem zbylé německé obyvatelstvo muselo druhý den jít ostatky dále pohřbít, neboť odtud trčely nohy a ruce. Vzhledem k tomu, že to byl mělký hrob, mohlo dojít při postupném rozkládání těl k přilákání divoké zvěře, která mohla části těl odvléct jinam. Kvůli odsunu svědků německé národnosti podle tzv. Benešových dekretů, dalším poválečným zmatkům a nástupu komunistického režimu se na tyto události pozapomnělo.
Další obsáhlé informace viz zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Masakr_u_Dobron%C3%ADna


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Štěpán Vampola

Autor: Ing. František Jedlička, 11.01.2014
Umístění: Dobronín, nádražní budova z nástupiště
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
POLOŽIL ŽIVOT
V REVOLUČNÍCH DNECH R. 1945
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANEC

ŠTĚPÁN VAMPOLA

ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-08695
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob voják Záškoda

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 29.03.2019
Umístění: Dobronín, hřbitov
Nápis:
RODINA ZÁŠKODOVA
Poznámka:

Fotografie vojáka.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Jan Skořepa

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 29.03.2019
Umístění: Dobronín, hřbitov
Nápis:
JOSEF SKOŘEPA
JOSEFA SKOŘEPOVÁ

NA PAMÁTKU SYNA
JANA
KTERÝ PADL NA RUSKÉM BOJIŠTI
Poznámka:

Jméno Jana Skořepy je uvedeno na pomníku před hřbitovem.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Jan Litavský

Autor: František Mrvka, 21.03.2019
Umístění: Dobronín, Ke Hřišti, hřbitov
Nápis:
RODINA LITAVSKÁ
JAN *13.6.1924 +21.2.1986
KPT. ČLA V.V. ÚČASTNÍK SNP

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 11.01.2014
Umístění: Dobronín, Polenská 100/2a, fasáda z ulice
Nápis:
NA PAMĚŤ

KARLA PRAVDY, ŘID. UČ. *1892, JEHOŽ ZÁSLUHOU
N. J. P. POSTAVILA TUTO ŠKOLU A

FRANTIŠKA NOVOTNÉHO, *1906, KTERÝ ZDE
PŮSOBIL JAKO ODBORNÝ UČITEL –

SPOLEČNĚ ZATČENÝCH PRO SOKOLSKÝ ODBOJ
A R. 1942 UMUČENÝCH OKUPANTY V OSVĚTIMI.

2. LISTOPADU 1947

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-08644
Pomník přidal: Ing. František Jedlička