Lučenec

Pomník vojakom Rumunskej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 17.11.2019
Umístění: Lučenec, pokračovanie Vajanského ulice za Lučencom smerom na Rapovce, 20 m vpravo od cesty II. triedy č. 585, 70 m za odbočkou na Šimovu samotu (vedľa cesty tabuľa Hladký majer)
Nápis:
HRDINOM 4 RUMUNSKEJ ARMÁDY
3 A 2 HORSKEJ DIVISIE
KTORÍ PADLI ZA OSLOBODENIE
ČESKOSLOVENSKA V OKOLIU LUČENCA
JAN. 1945

EROILOR DIN C. 4. A. ROMÂN, AI
BRAVELOR DIVIZĺĺ 3 ŞI 2 V. M.
CĂZUTI IN REGIUNEA LUCENEC
PENTRU ELIBERAREA CEHOSLOVACIEI
IAN. 1945
Poznámka:

V bojoch o mesto Lučenec padlo 196 rumunských vojakov. Pochovaní sú na Ústrednom vojenskom cintoríne vo Zvolene.
(zdroj: https://www.teraz.sk › regiony › lucenec-spomienka-fasizmus › 83697-clanok )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.