Lučenec

Pamätná tabuľa Zoltán Brüll

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 21.05.2021
Umístění: Lučenec, námestie Kubínyiho 364/10, spodná tabuľa na stene medzi predajňou COOL a Deaf Kebab
Nápis:
V TOMTO DOME BÝVAL
DR. ZOLTÁN BRÜLL
HRDINA SNP
Poznámka:

Tabuľa je umiestnená na rodnom dome Zoltána Brülla. Bola odhalená v auguste 1966 pri príležitosti 22. výročia SNP.
(zdroj: Kristina Becaniová: Národnohistorické pamiatky v Lučenci)

Židovský lekár Zoltán Brüll bol príslušníkom partizánskeho oddielu „Vysoké Tatry“. Padol v boji dňa 14. januára 1945 v Kôprovej doline v bunkri pod Grúnikom.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoltán_Brüll )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.