Lučenec

Pamätná tabuľa pripojenia Lučenca a Novohradu k ČSR v roku 1918

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 30.05.2021
Umístění: Lučenec, T. G. Masaryka, medzi cestou a bočným krídlom budovy Mestského úradu Lučenec, Novohradská 316/1
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SA UTVORILA A ZASEDALA ROKU 1918
HORNONOVOHRADSKÁ SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA ZA PREDSEDNÍCTVA
DR. ĽUDOVÍTA BAZOVSKÉHO, KTORÁ NA ĽUDOVOM SHROMAŽDENÍ CELÉHO
SLOVENSKÉHO NOVOHRADU DŇA 28. NOVEMBRA 1918 S ODUŠEVNENÍM
PRIJALA MARTINSKÚ DEKLARÁCIU ZO DŇA 30. OKTÓBRA 1918
A VEREJNE VYPOVEDALA ODTRHNUTIE SA OD UHORSKA A PRIPOJENIE
SA LUČENCA A NOVOHRADU K ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKE.

TÚTO PAMÄTNÚ TABUĽU UMIESTNIL V DESIATE VÝROČIE SLOBODY SLOVÁKOV
ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V LUČENCI NA VEČITÚ PAMIATKU
A K POVZBUDENIU V SLOVENSKOM NÁRODNOM CÍTENÍ ĎALŠÍCH GENERÁCIÍ.

OBNOVENÁ S PÔVODNÝM TEXTOM PRI PÄŤDESIATOM VÝROČÍ VZNIKU
NAŠEJ REPUBLIKY.

PAMÄTNÁ TABUĽA BOLA PÔVODNE ODHALENÁ NA BUDOVE
VŠEOBECNEJ BANKY, KTORÁ STÁLA V TOMTO PRIESTORE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.