Uhlířská Lhota

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Steklý, 18.08.2006
Umístění: Uhlířská Lhota, ve středu obce, vpravo od hlavní silnice ze směru od Krakovan
Nápis:
NA PAMÁTKU
PADLÝCH VOJÍNŮ
VĚNUJÍ MLÁDENCI
ze LHOTY UHLÍŘSKÉ

Beneda Václ stár 23 r., Doležal Al. stár 21 r., Doležal Karel leg. stár 21 r., Fialka Václ. stár 22 r., Košťal Čeň. stár 29 r., Louda Jos. stár 43 r., Nezavdal Al. stár 20 r., Svoboda Ant. stár 20 r., Tetřev Jan stár 28 r., Tetřev Václ. stár 34 r., Tichý Frant. stár 34 r., Věříš Jiří stár 50 r., Vinař Jos. stár 21r., Vozáb Frant. stár 25 r., Voborník Jos. stár 31 r., Zámiš Al. stár 19 r.

??
Poznámka:

nečitelný text na spodní desce

Doležal Karel, nar. 31.8.1897, domovská obec Uhlířská Lhota. V RU armádě sloužil u 52. pěšího pluku jako vojín. Zajat 9.7.1917, Stanislav. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Darnici. Zařazen 20.7.1917 jako vojín k 2. střeleckému pluku. Zabit 7.10.1918 nešťastnou náhodou, explozí bomby, pohřben v Abdulinu.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-33189
Souřadnice: N50°04'43.84'' E15°23'23.73''
Pomník přidal: Ing. František Steklý
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Ivo Šťastný