Přehvozdí

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Marek Skýpala, 12.01.2014
Umístění: Přehvozdí, na severním konci obce, poblíž hostince "U lípy svobody".
Nápis:
RČS

ŠÍRC KAREL
STÁR 19 R. Z ČP. 38
ŠÍMA JAN
,, 26 ,, 8
KUDLÁČEK KAREL
,, 22 ,, 33
KUDLÁČEK ANTONÍN
,, 23 ,, 33
VANĚČEK MILOSLAV
,, 20 ,, 18
VANĚČEK VÁCLAV
,, 25 ,, 18
BRABEC BEDŘICH
,, 18 ,, 18
KADEŘÁBEK JOSEF
,, 19 ,, 9
ŠINDELÁŘ BOHUMIL
,, 19 ,, 13
BRABEC BOHUMIL
,, 21 ,, 3
VOSECKÝ JOSEF
,, 29 ,, 19
VOSECKÝ EMAN. LEG.
,, 26 ,, 2

AČ MRTVI – ŽIVI BUDETE.
1914 1918.
NÁKLADEM OBCE
Poznámka:

- na portále CEVH jsou jiná jména na pomníku než v textu

Emanuel Vosecký
nar. 19.7.1893
domovská obec Přehvozdí, uzenář, svobodný.
V rakouském vojsku sloužil u 10.zeměbraneckého pěšího pluku v hodnosti vojína, na ruské frontě od roku 1914. Nastoupil do čs.vojska 24.6.1916 k 1.střeleckému pluku, v roce 1917 působil u 117.pěší divize. Po návratu k pluku působil jako rozvědčík. Hodností střelec. Vyznamenán medailí sv. Jiří IV.třídy v roce 1916, později i křížem IV.třídy. V roce 1918 povýšen na svobodníka. V prosinci 1918 převeden k 1.dělostřelecké brigádě.Zemřel 20.3.1919 následkem průstřelu lebky provedeném v sebevražedném úmyslu. Pohřben tentýž den na hřbitově v Čeljabinsku.
Zdroj: VHA, f.PL, Vosecký Emanuel.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2106-01966
Souřadnice: N50°1'46.5'' E14°50'27.72''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Kaše

Autor: Marek Skýpala, 18.07.2017
Umístění: Přehvozdí, obecní hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK KAŠE
*20.1.1893 +18.4.1972
Poznámka:

František Kaše se narodil v Přehvozdí. Po měšťance a pokračovací hospodářské škole pracoval jako rolník. Zajat byl jako vojín c.k. 10. zeměbraneckého pěšího pluku dne 21.12.1914 u Tarnova. Okamžitě se přihlásil do čs. vojska a dne 26.12.1914 byl zařazen do České družiny, která byla základem čs. legií v Rusku. Demobilizován byl dne 12.1.1921 v hodnosti desátníka 1. střeleckého pluku (ruských legií).
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°1'52.66'' E14°50'31.31''
Pomník přidal: Marek Skýpala