Přišimasy

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Martin Brynych, 15.10.2004
Umístění: Přišimasy, střed obce
Nápis:
PAMÁTNÍK TĚM, KTEŘÍ PADLI
1914-1918

DANĚK FRANTIŠEK, HERODES VÁCLAV, HLAVÁČEK FRANTIŠEK, HRDLIČKA ALOIS, JÁSEK JOSEF, KLEPIŠ ALOIS, LEV JOSEF, PAZDERA JAN, POKORNÝ ALOIS, ŠIMŮNEK OTAKAR, ŠPLÍCHAL JOSEF, TICHÝ JOSEF, VÍTOVSKÝ JOSEF, VORLÍČEK JOSEF, VOSTROVSKÝ ADOLF

MIROSLAV JENŠOVSKÝ NAR. 3.3.1924 DAROVAL SVŮJ ŽIVOT VLASTI 5.5.1945

JÁRA HLAVÁČEK NAR.31.3.1923 ZEMŘEL V NUCENÉ PRÁCI V NĚMECKU

VDĚČNĚ VZPOMÍNÁME

Obnovili občané z Přišimas R. 1951
Poznámka:

Daněk František, nar. 11.11.1900, Přišimasy. V RU armádě sloužil u ? pěšího pluku jako vojín. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 25.10.1918, Sulmona. Zařazen 2.11.1918 jako vojín k 39. pěšímu pluku. Padl 17.6.1919 Duna Radvány Slovensko, pohřben v Komárně, služba v legii od 25.10.1918 do 17.6.1919.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2106-01974
Pomník přidal: Martin Brynych
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Brynych, 11.03.2003
Umístění: Přišimasy, v části Skřivany, u vrchu Klepec
Nápis:
Tento památník hlásá
dílo osvobození českého národa
zpečetěné krví našich bratří
dovršené 28. října 1918

Josef Tichý, Otakar Šimůnek, Alois Hrdlička, Adolf Vostrovský, Frant.Hlaváček, Alois Pokorný, Josef Vorlíček, Václav Herodes, Alois Klepiš, Josef Jásek, Josef Vítovský, Frant. Daněk, Josef Lev, Josef Šplíchal

Těm, kteří padli za vlast
a nedospěli k cíli
věnují občané spojených obcí
Přišimas, Horek a Skřivan
roku 1920.
Poznámka:

Žulový balvan "Slouha". Do něho byla v r. 1920 vsazena pamětní deska padlým v I. sv. válce a byl pojmenován Památník svobody.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2106-01933
Souřadnice: N50°2'54.32'' E14°46'45.68''
Pomník přidal: Martin Brynych
Doplnění informací: Vladimír Štrupl

Hrob Miroslav Jenšovský

Autor: Martin Brynych, 26.12.2006
Umístění: Přišimasy, hřbitov
Nápis:
VLAST MÁTI HO ZAVOLALA
A ON SE ŠEL ZA NI BÍT,
RUKA KLESLA, SRDCE ZMLKLO,
ABY NÁROD MOHL ŽÍT.

MIROSLAV JENŠOVSKÝ
*3.3.1924 +6.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°03'23.40'' E14°45'34.50''
Pomník přidal: Martin Brynych