Pečky

Hrob Karel Libánský

Autor: Adam Vykydal, 03.03.2011
Umístění: Pečky, Petra Bezruče, hřbitov
Nápis:
KAREL LIBÁNSKÝ
RUSKÝ LEGIONÁŘ
*20.X.1874 +29.V.1944
Poznámka:

Libánský Karel, nar. 21.10.1874/21.11.1874, Pečky. V RU armádě sloužil u 44. pěšího pluku jako vojín. Zajat 6.10.1917, do ČS legií v Rusku se přihlásil v Žitomíru, zařazen 17.10.1917 jako vojín k záložnímu pluku. Do vlasti se vrátil 12.8.1919 jako vojín 1. praporu čechoslov.; štáb 1. divize.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Adam Vykydal
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Pavel Španík

Autor: Marek Skýpala, 14.10.2020
Umístění: Pečky, Petra Bezruče, městský hřbitov
Nápis:
PAVEL ŠPANÍK
* 24.9.1967 + 11.8.1987
Poznámka:

Na rytině muž v uniformě ČSLA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'24.7'' E15°0'49.98''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Alois Poklop

Autor: Marek Skýpala, 24.10.2020
Umístění: Pečky, Petra Bezruče, městský hřbitov
Nápis:
ALOIS POKLOP,
vrch. rescipient pohr. fin. stráže v.v.
zemř. 1.V.1928, ve stáří 67. r.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'25.39'' E15°0'47.22''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob František Procházka

Autor: Marek Skýpala, 08.12.2020
Umístění: Pečky, Petra Bezruče, městský hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK PROCHÁZKA
* 2.VII.1887 + 18.I.1963
Poznámka:

František Procházka se narodil v Pečkách. Po obecné škole pracoval jako truhlář. Zajat byl jako vojín c.k. 2. praporu polních myslivců dne 10.6.1916 u Doberda. Do čs. vojska se přihlásil dne 10.4.1917 v Padule. Dne 15.5.1918 nastoupil k 31. pěšímu pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 31.10.1918 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'26.23'' E15°0'46.36''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Alois Kratochvíl

Autor: Marek Skýpala, 01.02.2021
Umístění: Pečky, Petra Bezruče, městský hřbitov
Nápis:
ALOIS KRATOCHVÍL
* 7. X. 1885 + 18. XII 1950
Poznámka:

Alois Kratochvíl se narodil v Kamenném Zboží. Domovskou obci měl v Semicích a Pečkách. Po měšťance pracoval jako slévač. Zajat byl jako vojín c.k. 18. pěšího pluku dne 5.4.1915 v Karpatech. Do čs. vojska se přihlásil v Kolačovslkém Rudniku a dne 27.6.1917 byl zařazen k 5. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 11.11.1919 v hodnosti svobodníka.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'25.81'' E15°0'49.83''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Alois Svoboda

Autor: Marek Skýpala, 01.02.2021
Umístění: Pečky, Petra Bezruče, městský hřbitov
Nápis:
ALOIS
SVOBODA
+ 4.9.1926, stár 21 r.
Poznámka:

Na fotografii muž v čs. uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'25.91'' E15°0'48.93''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Nápis Josef Kožnar

Autor: Marek Skýpala, 08.12.2020
Umístění: Pečky, Petra Bezruče, městský hřbitov
Nápis:
RODIČE LETCE
JOSEFA KOŽNARA,
KTERÝ POLOŽIL SVŮJ
ŽIVOT ZA VLAST V BOJI
PROTI FAŠISTŮM
PŘI ÚKOLOVÉM LETU
5.6.1940 U AMIENSU.
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'26.16'' E15°0'46.58''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pamětní nápis Sokol Pečky

Autor: Marek Skýpala, 08.12.2020
Umístění: Pečky, Petra Bezruče, městský hřbitov
Nápis:
1888 - 1938 - 1945
SOKOL PEČKY
VZPOMÍNÁ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'25.58'' E15°0'48.65''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf František Volák

Autor: Adam Vykydal, 15.03.2011
Umístění: Pečky, Petra Bezruče, hřbitov
Nápis:
VĚŘIL JSEM...
FRANT. VOLÁK
STAROSTA SOKOLA
V PEČKÁCH
NAR. 3.XII.1883
ZEMŘ. 28.III.1942
V KONC. TÁBOŘE
VE FLOSSENBÜRGU.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-33260
Pomník přidal: Adam Vykydal

Kenotaf Antonín Munzi

Autor: Adam Vykydal, 03.03.2011
Umístění: Pečky, Petra Bezruče, hřbitov
Nápis:
JUDr. ANTONÍN MUNZI
umučen v červnu 1942 ve věku 36let.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Adam Vykydal