Rešice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Radek Říha, 09.10.2006
Umístění: Rešice, parčík naproti obecnímu úřadu
Nápis:
Na věčnou památku
prezidenta osvoboditele
T.G.Masaryka
a padlých vojínů
1914-1918
Kočár Frant., Hájek Bedřich, Opálka Josef,. Opálka Frant., Brunclík Josef, Harant Josef, Makeš Jaroslav, Černý Frant., Hejkal Václav, Fenik Adolf, Dufek Ferd., Puklický Jar., Lapeš Augustin, Vošmera Frant., Horáček Eduard

HONNEUR ET FIDELITÉ,
VALEUR ET DISCIPLINE.
ADOLF OPÁLKA
PORUČÍK HOR. PPL. 2 RUŽOMBEROK,
SERGENT 85525 1er RGMT LEGION
ENTRANGÉRE SIDI BEL ABBÉES ALGÉRIE
SERGENT 11ieme RGMT TIRAILLURS
SENEGALAILS ORAN ALGÉRIE
PORUČÍK ČSL. PPL. 3 ADGE FRANCE.
NADPORUČÍK 1. ČSL. BRIGÁDY
KINETON ENGLAND.
ŠTB. KAPT. ČSL. PARAŠUTISTA
PADL V BOJI V PRAZE 18.6.1942
FRANTIŠEK POSPÍŠIL
DESÁTNÍK PPL. 24 ZNOJMO
SOLDAT 1er RGMT LEGION ENTRANGÉRE
SIDI BEL ABBÉES, ALGÉRIE
DESÁTNÍK PPL.1 ADGE FRANCE
ROTNÝ 1. ČSL. BRIGÁDY V ANGLII
PORUČÍK ČSL. PARAŠUTISTA.

Vzpomínejme vděčně
našich mučedníků v boji
o svobodu našeho národa:
MARIE OPÁLKOVÁ
Nar. 5.6.1882 v Rešicích,
popravena 24.10.1942
v Mauthausenu.
LADISLAV HEJKAL
Nar. 27.6.1905 v Rešicích,
umučen 24.5.1943 v Jihlavě.
FRANTIŠEK HEJKAL
Nar. 29.3.1902 v Rešicích,
popraven 19.4.1944 v Praze.
Dne 7.5. 1945 stal se obětí náletu
JOSEF HUSÁK
Nar. 28.2.1910 v Rešicích

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6212-26274, CZE-6212-26272
Souřadnice: N49°3'12.18'' E16°10'20.26''
Pomník přidal: Radek Říha

Pomník Bedřich Hájek

Autor: Radek Říha, 09.10.2006
Umístění: Rešice, u křižovatky od OÚ směr Rouchovany
Nápis:
Pozdraven buď svatý kříži,
vždy nám před očima stůj,
že my kříž svůj máme nést,
nás, o kříži pamatuj!
V upomínku na svého syna
BEDŘICHA HÁJKA
nar. 13. srpna 1885
padlého pro vlast
u Lublina dne 29. srpna 1914.
Věnují jeho rodičové
manželé Hájkovi
1916

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'10.51'' E16°10'11.92''
Pomník přidal: Radek Říha

Pamětní deska Adolf Opálka

Autor: Radek Říha, 06.10.2006
Umístění: Rešice, dům č.p. 101, u hlavní silnice, směr Tulešice

Nápis:
V tomto domě se narodil
a prožil své mládí
ADOLF OPÁLKA
nar. 4.1.1915, hrdina odboje,
parašutista který padl 18.6.1942
v kostele Karla Boromejského
v Praze II v boji o svobodu
našeho národa.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6212-26275
Souřadnice: N49°3'7.45'' E16°10'26.38''
Pomník přidal: Radek Říha

Pamětní deska František Pospíšil

Autor: Radek Říha, 06.07.2007
Umístění: Rešice, dům č.p. 67
Nápis:
V tomto domě se narodil
a prožil své mládí
FRANTIŠEK POSPÍŠIL
hrdina odboje, parašutista,
který obětoval svůj život v boji
o svobodu našeho národa.
Poznámka:

Pamětní deska byla původně umístěna na rodném domě F. Pospíšila (č.p. 18), pak byla přemístěna na dům jeho strýce (č.p. 67), kde je umístěna dosud.
Poznámka je sestavena na základě informace Mgr. Pavla Grasgrubera z Rešic.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6212-26276
Souřadnice: N49°3'7.61'' E16°10'20.08''
Pomník přidal: Radek Říha