Kozomín

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Michal Lukášek, 11.05.2007
Umístění: Kozomín, u hlavní ulice
Nápis:
ČEST A SLÁVA
RUDÉ ARMÁDĚ
OSVOBODITELCE
NAŠÍ VLASTÍ
V ROCE 1945

DÍK VŠEM OBČANŮM
KTEŘÍ SE ZASLOUŽILI
O ROZVOJ NAŠÍ OBCE
A DNEŠNÍHO DNE
SE NEDOŽILI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2111-02022
Pomník přidal: Michal Lukášek
Příprava dat: Martin Brynych