Kojetice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jaroslav Kotlaba, 14.12.2013
Umístění: Kojetice, Moravcova, u kostela
Nápis:
Z VAŠÍ SMRTI | NAŠE SVOBODA
1914 | 1918.
BARCAL JAN.BURIAN VÁCLAV
BURDA JAN.JAVŮREK FRANT.
KLÍMA VÁCLAV.KOLÁŘ ANTONÍN
KREBS RUDOLF.MACHAČ VÁCLAV
MATERNA FRANT.MOCHAN JOSEF
MORAVEC ANTONÍN
NOVOTNÝ JOSEF
VEIS RUDOLF.

NEZAPOMENEME VAŠEHO UTRPENÍ
1939-1945
BOBEK LADISLAV
LINEK VÁCLAV
MORAVEC VÁCLAV
ŘEZNÍČEK JAROSLAV
NEUMANN GUSTAV
NEUMANN OTA
NEUMANN ARTUR
ŠUBRT KAREL
BAŤHA ANTONIN
KORÁLEK RUDOLF
FIŠER OSKAR
FIŠEROVÁ ADELA
FIŠEROVÁ MARIE
FIŠER JAN
FIŠEROVÁ ALICE
KOZELKA VÁCLAV
Poznámka:

V historické části obce u kostela byl v r. 1928 odhalen unikátní pomník padlým. Stalo se tak při desetiletém výročí trvání Československa.
Pomník tvoří balvan buližníku, ručně vylomený na místních skalech. Jedná se o památné a obdivuhodné dílo místních skaláků. Na pomníku jsou desky se jmény třinácti kojetických občanů padlých v 1. světové válce a šestnácti občanů padlých a umučených v 2. svět. válce.
(zdroj oficiální web obce Kojetice)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2117-01893
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba