Velká Polom

Na Havírně, Opavská, Osvoboditelů, nezařazeno

Pomník Ivan Petrovič Kiotov a Nikolaj Alexandrovič Komlov

Autor: Jan Gara, 20.04.2007
Umístění: Velká Polom, v lese Butory mezi Velkou Polomi a Novou Plesnou
Nápis:
Na tomto místě
zahynuli hrdinnou smrtí
v leteckém souboji na IL 2
při osvobozování Ostravy
20. dubna 1945
pilot ppor. I. P. Kiotov
a střelec N. A.Komlov.
Čest jejich památce.
Poznámka:

Pomník byl odhalen 9. 5. 2005 Klubem českého pohraničí o .s. Ostrava a Vlasteneckým sdružením antifašistů Ostrava.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-08105
Souřadnice: N49°52'28.33'' E18°07'34.63''
Pomník přidal: Jan Gara

Pomník Boris Pochožaj

Autor: Jiří Kadula, 22.04.2010
Umístění: Velká Polom, lesním porostu mezi obcemi Velká Polom, Plesná a Dobroslavice
Nápis:
ZDE PADL 26. DUBNA 1945
ZA NAŠI SVOBODU
PPOR. BORIS POCHOŽAJ
PŘÍSLUŠNÍK I. ČS. TANK. BRIG. V SSSR

V UPOMÍNKU
OBČANÉ VELKÉ POLOMĚ

V noci 24.4.1945 přesunul se do těchto míst 3. prapor
1. čs. samost. tankové brigády, aby zde připravil
osvobození Velké Polomě.
Po zpevnění louky dřevěným kobercem a několikahodinové
dělostřelecké přípravě započal 26.4.1945 v 11 hod. útok.
V poledne vjely prvé tanky od severu do rozbořené hořící
obce.
Zde těsně před útokem padl ppr. Boris Pochožaj. Na jeho
a na věčnou památku všech 168 padlých sovětských hrdinů,
kteří položili své životy za osvobození Velké Polomě, byl
dne 6.9.1964 odhalen tento malý památník.
Čest a sláva padlým hrdinům!
Poznámka:

Při tankovém útoku na Velkou Polom tu byl smrtelně raněn jedenadvacetiletý Boris Pochožaj, příslušník čs. tankového sboru. Zemřel 26. dubna 1945 na obvazišti v Dolním Benešově. Původně bronzová pamětní deska a hvězda skončily ve sběrně, t.č. nahrazeno plastovou deskou. Rodina Pochožajových - bratr, bydlí t.č. v Šumperku. Tradiční akce "Pochod B. Pochožaje", který se konal každoročně v týdnu oslav, byl zapomenut v r. 1989. Místo jeho smrtelného zranění našel jeho spolubojovník pplk. Jan Mihoč z Dolního Benešova, když tehdy do vzrostlého smrku nožem vyryl monogram a datum události. Bohužel, smrk byl "iniciativně" skácen po privatizaci lesa. (autor snímku)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Kadula
Příprava dat: Ing. Jiří Porteš

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Ing. František Jedlička, 06.04.2014
Umístění: Velká Polom, Na Havírně, travnatá plocha
Nápis:
ЗДЕСЬ
26 АПРЕЛЯ
1945 ГОДА,
ВОЙСКА 4 УКРА-
ИНСКОГО ФРОН-
ТА ВЕЛИ ОЖЕ-
СТОЧЕННОЕ СРА-
ЖЕНИЕ С НЕМЕЦКО-
-ФАШИСТСКИМИ
ЗАХВАТЧИКАМИ
ЗА ОВЛАДЕНИЕ
ГОРОДОМ
МОРАВСКА ОСТРАВА
В БОЯХ ОТЛИ-
ЧИЛИСЬ СОЕДИНЕНИЯ
И ЧАСТИ ГЕНЕРАЛ-
ПОЛКОВНИКА МОСКА-
ЛЕНКО, ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА

БУШЕВА, ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
ИВАНОВСКОГО, ПОЛКОВ-
НИКА БУШТРУК,
ПОЛКОВНИКА ВАСИЛЬЕВА

СЛАВА
КРАСНОЙ
АРМИИ –
ОСВОБОДИТЕЛЬНИЦЕ
ЧЕХОСЛОВАКИИ
ОТ ИГА НЕМЕЦКО-
-ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ.

СЛАВА
ГЕРОЯМ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ.
СЛАВА
РУЦЦКОМУ
ОРУЖИЮ.


ВЕЧНАЯ
СЛАВА
ГЕРОЯМ
ПАВШИМ В БОЯХ
ЗА
СВОБОДУ
И
НЕЗАВИСИМОСТЬ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА.
Poznámka:

Památník padlým sovětským vojákům ve 2. světové válce na katastru obce Velká Polom a jeho blízkém okolí. Při osvobozování obce Velká Polom padlo 168 sovětských vojáků, jejichž těla byla po skončení 2. světové války exhumována a převezena do společného hrobu v Hlučíně. (zdroj databáze CEVH MO ČR).
Další fotky v příloze - stav před opravou pomníku.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-07997
Pomník přidal: Zdeňka Brynychová
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Georgij Semjonovič Krasnov

Autor: Jiří Kadula, 22.04.2010
Umístění: Velká Polom, Opavská, poblíž základní školy
Nápis:
Motto:
Já odcházím, Matko,
bych splnil úkol muže...

Georgii Semjonoviči Krasnovu
/*25.4.1923 +27.4.1945/
Poznámka:

Pomníček Georgie Semjonoviče Krasnova byl odhalen 25.4.1974 jako projev vděku za osvobození obce. Místo skonu našla prostřednictvím Červeného kříže sestra padlého vojáka Anna Semjonovna Krasnova, lékařka známého sanatoria Volna v Soči. Krasnov je pohřben ve společném hrobě na hřbitově RA v Hlučíně. Bronzová deska, která je na foto, je tč. sejmuta, aby nebyla odcizena. Bude nahrazena plastovou.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-22037
Pomník přidal: Jiří Kadula
Příprava dat: Ing. Jiří Porteš

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jiří Kadula, 22.04.2010
Umístění: Velká Polom, Opavská, v blízkosti obecního úřadu
Nápis:
OBĚTEM VÁLKY 1939-1945
4 OBČANÉ BYLI UMUČENI
V BOJÍCH PADLO 12 OBČANŮ
Poznámka:

Pomník k uctění památky obětí války z řad civilního obyvatelstva byl odhalen v roce 1965, u příležitosti 20. výročí osvobození republiky.
Přehled obětí:
Josef Blažej, odborný učitel, z č.p. 84, (3.1.1903 – 5.3.1942), zahynul v Osvětimi
Emil Drozdek, vítkovický montér, z č.p. 84, (3.1.1903 – 5.3.1942), ubit v Mauthausenu ve skále
Dr. Ing. Leopold Drozdek, z č.p.137, (30.11.1900 – 11.3.1944), zahynul v Dachau
František Salga, milosrdný bratr, z č.p. 6, (9.10.1891 – 13.6.1942), zahynul ve Flossenburgu
Zdejších občanů padlo 12, z toho 2 ženy a 1 chlapec: Drozdková Alžběta, Hrbáč Jindřich, Kozelský Adolf, Kozelský Viktor, Martiník Jindřich, Robenek Adolf, Salga Ladislav, Seidemann Alois, Staněk Zdeněk, Tománek Fridolín, Trojková Marie, Tvarůžka Jindřich


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-07994
Pomník přidal: Jiří Kadula
Příprava dat: Ing. Jiří Porteš

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Pavel Pelikán, 24.11.2009
Umístění: Velká Polom, Osvoboditelů, před farním úřadem, v blízkosti kostela sv. Václava
Nápis:
Draslich Frant. 1885-1915, Draslich Kar. 1895-1920, Drozdek Jos. 1866-1914, Drozdek Ludv. 1891-1916, Heger Rudolf 1893-1914, Hon Jaroslav 1894-1918, Honajzer Kar. 1865-1915, Hrdina Jan 1898-1918, Katz Štěpán 1897-1916, Kotala Jindř. 1898-1917, Král Jindřich 1899-1917, Korta Josef 1891-1915, Kubíček Frant. 1896-1915, Lachnit Frant.1896-1919, Luzar Jozef 1875-1917, Martiník Ant. 1897-1918
Martiník Jos. 1891-1915, Moravec Jos. 1895-1915, Mušálek Rob. 1968-1918, Myslivec Jos. 1892-1916, Nábělek Václ. 1894-1915, Poláček Frant. 1895-1917, Paris Rudolf 1895-1916, Pavlík Jindř. 1898- 1918, Peřich Frant. 1892-1914, Rajský Frant. 1891-1914, Robenek Ad. 1873-1915, Strouhal Frant. 1883-1914, Syrovátka Kst.1877-1917, Štípal Štěpán 1891-1914, Tomášek Frant. 1865-1914, Výtisk Josef 1885-1916

Umřeli jste, však v srdcích našich
žíti budete dále!
Mučedníkům světové války v letech
1914 – 1918
postavili spoluobčané

1923

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-07959
Souřadnice: N49°51'53.46'' E18°05'35.07''
Pomník přidal: Pavel Pelikán