Košatka

Oderská

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Radim Jarošek, 20.05.2005
Umístění: Košatka, Oderská, u budovy původní školy, dnes obecních bytů a knihovny
Nápis:
Památce těch,
kteří ve světové válce padli,
následkem válečných útrap zemřeli

Fabián Dominik 1875–1914
Franc Ignác 1884–1915
Gazda Adolf 1884–1915
Hrabovský Al. 1894–1919
Hrabovský Jan 1891–1918
Chvostek Frant. 1888–1915
Jacha Josef 1887–1917
Kanclíř Jan 1892–1918
Kloss Frant. 1898–1919
Kučera Viktor 1886–1918
Němec Frant. 1884–1916
Němec Josef 1886–1914
Richter Josef 1887–1918
Sedlář Oldřich 1895–1915
Stuchlý Josef 1869–1919
Sýkora Felix 1872–1916
Šrámek Felix 1872–1916
Tomášek Josef 1888–1915
Tyleček Frant. 1894–1916
Urban Rudolf 1892–1918
Šostek Jan 1888–1915
Kučera Václav 1895 n.

(spodní deska)
Sokol

NACISTY UMUČENÝM BRATRŮM
EDUARD HRABOVSKÝ
*1.XI.1912 +12.XI.1941
STANISLAV NOVÁČEK
*11.X.1913 +10.XII.1941
Poznámka:

V r. 1926 postavila místní osvětová komise ve školní zahradě u silnice pomník těm, kteří ve světové válce padli nebo zemřeli následkem válečných útrap. Slavnostní odhalení pomníku se konalo dne 22. srpna 1926, kdy obec převzala pomník pod svoji ochranu. Pomník byl publikován ve vlastivědném časopise POODŘÍ č. 4/2008.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-07986
Pomník přidal: Radim Jarošek
Příprava dat: Roman Ujfaluši