Dolné Obdokovce

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 14.05.2013
Umístění: Dolné Obdokovce, vedľa kostola sv. Jána Krstiteľa
Nápis:
AZ ELSŐ ÉS A
MÁSODIK
VILÁGHÁBORÚBAN
ELESETT KATONÁK
EMLÉKÉRE

NA PAMIATKU
VOJAKOV, KTORÍ
PADLI POČAS
PRVEJ A DRUHEJ
SVETOVEJ VOJNY

Souřadnice: N48°18'47.9'' E18°12'29.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás