Smolkov

Hřbitovní, Vančurova

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jiří Paclík, 18.09.2009
Umístění: Smolkov, Hřbitovní, ve směru na Hrabyni
Nápis:
HRDINŮM
OSTRAVSKÉ OPERACE
Poznámka:

Na zkoseném podstavci z leštěné žuly umístěn tank T-34. Pomník Ostravské operace ve Smolkově - tank na podstavci - v místě bojů o smolkovskou tvrz v dubnu 1945. Realizován a odhalen v listopadu 1973. Náklady na výstavbu z prostředků obce. Renovován v roce 2006. Autor Ing. arch. Jindřich Czeniek, signováno.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8117-26651
Souřadnice: N49°53'59.3'' E18°4'38.38''
Pomník přidal: Jiří Paclík
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Urna Josef Řehulka

Autor: Mgr. Martin Lokaj, 17.12.2022
Umístění: Smolkov, Hřbitovní, hřbitov, kolumbárium
Nápis:
Generál
Josef ŘEHULKA Ing.
*16.10.1915
+8.8.2002

Pomník přidal: Mgr. Martin Lokaj
Příprava dat: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Josef Řehulka

Autor: Mgr. Martin Lokaj, 15.10.2022
Umístění: Smolkov, Vančurova 79, fasáda MŠ
Nápis:
GENERÁLMAJOR ING.
JOSEF ŘEHULKA
*16.10.1915 - +8.2.2002
ÚČASTNÍK ČS. ZAHRANIČNÍHO ODBOJE
V LETECH 1939-1945,
BOJOVNÍK OD TOBRUKU A DUKLY,
VĚZEŇ KOMUNISTŮ, SOKOL,
RODÁK A ČESTNÝ OBČAN
HÁJE VE SLEZSKU

ROKU 2022 VĚNOVALA JEDNOTA ČsOL OSTRAVA I, RODINA A OBEC HÁJ VE SLEZSKU
Poznámka:

Důstojník z povolání Josef Řehulka, rodák ze Smolkova na Opavsku, odešel po rozpuštění čs. armády v roce 1939 za dramatických okolností do Polska. S jeho porážkou se následně ocitl v sovětské internaci. Teprve roku 1941 se mu podařilo dostat k čs. jednotce na Blízkém východě. U Tobruku v severní Africe byl raněn. V roce 1943 se vrátil do SSSR a následně vystřídal celou řadu velitelských a štábních funkcí u 1. čs. armádního sboru, přičemž prodělal krvavé boje o Dukelský průsmyk. Získal mnoho vyznamenání a díky svým schopnostem a zkušenostem měl po válce nakročeno ke slibné kariéře důstojníka generálního štábu. S nástupem komunistického režimu jej však místo toho čekalo věznění bez soudu na Mírově, mučení a dlouholeté ponížení. Úplné rehabilitace a povýšení do hodnosti generálmajora se dočkal až po roce 1989. Jako průvodce Památníku Ostravské operace a později jako činovník obnovené Československé obce legionářské neúnavně a obětavě šířil odbojové tradice, a to až do své smrti roku 2002. Pamětní desku Josefu Řehulkovi odhalila v roce 20. výročí smrti na budově někdejší obecné školy, kterou v mládí navštěvoval, Jednota Československé obce legionářské Ostrava I, a to za finanční podpory rodiny a obce Háj ve Slezsku, jejíž je Smolkov dnes součástí. Deska se nachází na dohled kolumbária smolkovského hřbitova, kde spočívají Řehulkovy zpopelněné ostatky.


Souřadnice: N49°54'5.93'' E18°4'36.12''
Pomník přidal: Mgr. Martin Lokaj
Příprava dat: Marek Lanzendorf