Borský Mikuláš

Pamätná tabuľa vojakom Červenej armády

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2016
Umístění: Borský Mikuláš, Smuha 1, Obecný úrad Borský Mikuláš, vestibul
Nápis:
VĎAKA
SOVIETSKEJ ARMÁDE
ZA OSLOBODENIE
BORSKÉHO MIKULÁŠA
6.IV.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás