Rakšice

Družstevní

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 17.10.2011
Umístění: Rakšice, Družstevní, na křižovatce ul Družstevní a nám. Svobody
Nápis:
SPĚTE KLIDNĚ SEN VÁŠ VĚČNÝ
V CHLADNÉ PŮDĚ ZEMĚ CIZÍ
A BŮH ŠTĚDŘE ODPLAŤ VÁM
VAŠI LÁSKU K VLASTI DOMOVU
JIŽ JSTE V OBĚT DALI ŽIVOT SVŮJ
KÉŽ BŮH ODPLATÍ VÁM
A KLIDNÝ ODPOČINEK DÁ
V CHLADNÉ PŮDĚ DÁLNÉ CIZINY.
Z LÁSKY A VDĚKU PADLÝM A ZEMŘELÝM
HRDINŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE VĚNOVALA
SKUPINA VENKOVSKÉ OMLADINY
V RAKŠICÍCH
VZPOMÍNKA NA OBĚTI DRUHÉ
SVĚTOVÉ VÁLKY 1939-1945.
JOSEF NAVESNÍK
ROTMISTR ČSL.LETECTVA V ZAHRANIČÍ
*16.1.1914 +15.5.1942 NA CESTĚ Z RUSKA
DO ANGLIE
FRANT. ŠTREIT
*15.4.1922 +7.9.1942
V KONCENTR. TÁB. V OSVĚNČINĚ
FRANT. ŠEDRLA
*30.10.1914 +20.4.1945
PŘI PŘEVRATU V RAKŠICÍCH.
JAN JEDLIČKA
*30.1.1910
+11.10.1944
ZAHYNUL PŘI NÁLETU
NA VÍDEŇ
JOS. ŽELÍZKO
*27.12.1908
+11.10.1944
ZAHYNUL PŘI NÁLETU
NA VÍDEŇ
RUD. KLODNER
*23.4.1921
+18.4.1945
ZAHYNUL PŘI NÁLETU
NA MOR. KRUMLOV.
VY HRDINOVÉ ČESTNĚ POVZNEŠENÍ
JIŽ SPLNILI JSTE HEROICKÝ CÍL
VÁM NÁROD CELÝ VŘELE DÍKY VZDÁVÁ
NEB VAŠÍ KRVÍ SMÍŘEN BOŽÍ HNĚV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6212-17841
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek