Studienka

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 13.06.2013
Umístění: Studienka, parčík za múrmi kostola
Nápis:
Hrdinom, ktorí v rokoch 1914 – 1918 padli na
bojišti jako i tým o ktorých neprišlo oznámenie
postaviť dali tento pomník občania obce
HASPRUNKY a tež prispela z Ameriky ROSINA
CHVALOVSKÁ, JANA MORITZ a FRANTŠEK
OSSUSKI r. 1922

Menoslov týchto hrdinov je nasledujúci:
BADURA JÁN, CHVÁLA JOZEF ž., CURKA MATEJ, GABRIŠ PAVEL, HLAVATÝ JÁN, IFKA JOZEF, IVAN ŠTEFAN ž., JURIK MICHAL ž., KOPOREC FRANTIŠEK ž., KADLIČEK JÁN, MLYNAROVIČ JÁN, MALÝ ŠTEFAN, MALÝ DEMIAN, MAJEK ĽUDEVIT ž., NÍZKY PAVEL ž., ORGOŇ ŠTEFÁN, ORGOŇ JOZEF ž., ORGOŇ JÁN ž., HRUZ JOZEF ž., OLACH JÁN, PAVELKA FRANTIŠEK, PEKAR JÁN, SLEZÁK JÁN, SLEZÁK ŠTEFAN, ŠIŠOLÁK FRANTIŠEK ž., SMOLARIK JOZEF ž., ŠEFFER KAROL, TRAVNYK JOZEF, ULLER JOZEF ž., VICEN JOZEF, VICEN JÁN ž., VICEN GAŠPAR ž., VLČEK AUGUSTIN, VRABLIC PAVEL, ŽILAVY JÁN ž., ŽILAVY MICHAL ž., MALÝ ŠTEFAN, VALENT PAVEL

Ó vy všetci, čo idete cestou,
pozorujte a viďte, či je bolesti,
ako moja bolesť.

Plač. Jer. 1. 12.

Prichádza hodina keď všetci ktorí
sú v hroboch počujú hlas Syna Božieho
a pojdú tí, ktorí dobre činili vzkriesení
do života ... a Boh sotre všelikú slzu
s ich očí a smrti už viac nebude,
ani smútku, ani bolesti nebude viac.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°31'34.3'' E17°08'08.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás