Dvory nad Žitavou

Pamätná tabuľa Oslobodenie obce

Autor: Ladislav Barabás, 02.05.2014
Umístění: Dvory nad Žitavou, Veľká Komárňanská 1, na budove Veľká Komárňanská 1
Nápis:
Na večnú slávu SOVIETSKEJ ARMÁDY, ktorá pred 25 rokmi
oslobodila našu obec od fašistických okupantov
vojskani maršala MALINOVSKÉHO, ktorého generálny
štáb sídlil v našej obci v apríli 1945.

25

A dicső SZOVJET HADSEREG elékére,
amely MALINOVSKIJ marsall vezetése alatt
1945 márc. 22-én felszabadította községünket
a fasiszta megszállás alól.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°59'34.9'' E18°15'50.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás