Obříství

Bedřicha Smetany, Ke Hřbitovu

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Brynych, 01.07.2006
Umístění: Obříství, Bedřicha Smetany, v centru obce u dřevěné zvonice
Nápis:
Velký pomník:
RAČIŽ BOŽE VŠEM
KDOŽ PRO VLAST
SVOU OBĚŤ DALI
ŽIVOT ČASNÝ, V ODPLATU DÁTI
A KORUNU SLÁVY
NEBESKÉ.

1914 - 1918

OBNOVENO PÉČÍ BRATRSTVÍ 1962

PRVNÍ PADL 21. SRPNA 1914
V HALIČI U SAZOWA ADOLF
HRABĚ TRAUTTMANSDORFF WEINSBERG
RYTMISTR 15. PLUKU DRAGOUNŮ
MAJITEL PANSTVÍ OBŘÍSTVÍ.

na jednotlivých kamenech:
FRANT. NOVÁK v HALIČI
VÁCLAV ŽIDOŇ v HALIČI
JAN ŠKORPA 1915 v SRBSKU
KAREL PO?? 1916 v ITÁLII
JAN VOŘECHOVSKÝ v SRBSKU
JAROSLAV BRADÁČEK 1915 u LUBLINA
JOSEF BAHENSKÝ 1915 v SRBSKU
ANTONÍN BERAN 1916 v HALIČI
?? HOMA v UHRÁCH
VÁCLAV HILŠER 1918 v ITÁLII
JOSEF POKORA 19?? v GORICI
JOSEF MAREŠ 1917 v SRBSKU
ANTONÍN ZELENKA 1915 v ISTRII
FRANTIŠEK BEČVÁŘ 1916 v ITÁLII
ANTONÍN NOVÁK 1916 v TYROLÍCH
FRANTIŠEK BENEŠ 1915 v KARPATECH
ANTONÍN FIALA 1916 v RUMUNSKU
ANTONÍN KEJLA
VÁCLAV ŠA??
ANTONÍN STROBACH 1916 v RUSKU
VOSTRÝ KAREL 1915 v HALIČI
JOSEF PLOCEK 1915 v POLSKU
RUDOLF KNÍŽEK 1917 v GORICI
FRANTIŠEK TICHÝ 1916 ??
ANTONÍN ČERVENKA 1916 v GORICI
JAN LANDA 19?? v ITÁLII
ANTONÍN ERNST v SRBSKU
ADOLF ČEPELÁK 1916 v SRBSKU
Poznámka:

některá jména a údaje jsou nečitelná


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2117-01802
Pomník přidal: Martin Brynych

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Jaroslav Kotlaba, 17.11.2013
Umístění: Obříství, Ke Hřbitovu, hřbitov
Nápis:
NA PAMĚŤ
UMUČENÝM
PŘI POCHODU
1945

IVAN REGNIKOV
IVAN KUVOLOK
IVAN DROBOSOREV

VĚNUJE KSČ
OBŘISTVÍ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2117-01804
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba

Hrob Vladimír Válek

Autor: Jaroslav Kotlaba, 17.11.2013
Umístění: Obříství, Ke Hřbitovu, hřbitov
Nápis:
ING. VLADIMÍR VÁLEK
MAJOR ČS ARMÁDY
* 2.10.1932 + 11.4.1962 NA KUBĚ
Poznámka:

V dětství člen Čtenářských klubů Mladého hlasatele. Později vystudovaný geodet. Vstoupil do služeb armády. Na přelomu 50. a 60. let vojenským přidělencem na Kubě. V knize „Československo a Kuba v letech 1959-1962“ jsem našel zmínku, že jej rozvědka chtěla zbavit tamního postu kvůli příliš blízkým vztahům s vysokými představiteli kubánské politiky. Něco na tom asi bude, protože mám doma fotografii, kde je v družném hovoru s Fidelem.
Říká se, že zemřel při autohavárii, při níž děda i s mou babičkou a tehdy asi tříletou matkou zahučel s autem z útesu do moře a narozdíl od nich to nepřežil.
Další varianta týkající se smrti říká, že auto do moře poslali „batisti“ pomocí lana napnutého nad útesem šikmo před vozovku. Prý to byla jejich oblíbená metoda likvidace politických nepřátel.
Ve skenu novin kubánských emigrantů v amerických Syracusách jsem našel ale i zmínku o tom, že kapitán Válek zemřel při útoku na československou ambasádu v Havaně. O té ale neexistují žádné informace a nic o ní neví ani autorka zmíněné knihy.
Za zajímavé však považuji, že autorka zmíněné knihy o čs.-kubánských vztazích se o smrti V. Válka dozvěděla až ode mne, že v archivu o ní nic nenašla. Nechává to prostor domněnkám, zda třeba události související se smrtí V. Válka nepodléhaly z nějakého důvodu utajení.
Hodnost majora obdržel V. Válek pravděpodobně in memoriam. V rodině se o něm vždycky mluvilo jen jako o kapitánovi.
(zdroj: vnuk,David Pliska)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba
Doplnění informací: David Pliska

Kenotaf Jaroslav Bradáček

Autor: Jaroslav Kotlaba, 18.07.2015
Umístění: Obříství, Ke Hřbitovu, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV
KADET C.K. ZEMĚBRAN. PĚŠ. PL. Č. 8 *22/XI 1891
PADL NA RUSKÉM BOJIŠTI U LUBLINA DNE 20/VII.1915.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba