Ústí

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Jan Štěrba, 10.11.2013
Umístění: Ústí, u zvoničky na návsi
Nápis:
OBĚTEM VÁLKY

PALÁN JOS. RUS. LEG., DVOŘÁK FR., FEJT JOS., HÁK MATĚJ, HODAČ ENG., HOLZBAUER JAN, KAMENÍK JAN, KRPÁLEK VÁCL., MIKSA JAN, MYŠKA FR., MYŠKA JOS., NECKÁŘ EMAN., SEKNIČKA JOS., SLAVÍK JOS., SVOBODA JOS., SVOBODA JOS., SVOBODA KAR., SVOBODA KAR., VITEK FR., VITEK JAN, VOHLÍDAL FR., VONDRÁK FR.

1914 - 1918
Poznámka:

Palán Josef, nar. 4.3.1895, Oustí. V RU armádě sloužil u 21. pěšího pluku jako vojín. Zajat 7.7.1915, Lublin. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Borovič, zařazen 6.8.1917 jako vojín k 6. střeleckému pluku. Zemřel 31.8.1918.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-08537
Pomník přidal: Jan Štěrba
Příprava dat: Ing. František Jedlička