Moča

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 22.08.2013
Umístění: Moča, pred kalvínskym kostolom
Nápis:
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE

BACSKOR ERNŐ, BACSKOR ANDRÁS, BACSKOR MIHÁLY, BÁBI ISTVÁN, BÁBI JÓZSEF, BÁBI VILMOS, BELLABÁS GÉZÁNÉ, özv. BERGERNÉ, BERGER GIZELLA, BERGER ILONA, CZIBOR ISTVÁN, CZIBOR ANDRÁS, CZIBOR ZSIGMONDNÉ, CSERNYÁNSZKY FERENC, CSONTOS IMRE, DARÁNYI EDENÉ, DARÁNYI CILLA, DARÁNYI IMRE, DÓZSA LÁSZLÓ, DÓZSA JULIANNA, EGYEG GYULA, EGYEG ISTVÁN, EGYEG MIHÁLY, EGYEG SÁNDOR, FÜLÖP ANDRÁS, FÜSI BÉLA, FÜSI BÉLANÉ, FÜSI EDITKE, GÁL FERENC, GÁL JÁNOS, GRÓSZ LIPÓT, GRÓSZ LIPÓTNÉ, GRÓSZ OTTO, HERCZOG ERNŐ, HERCZOG REGINA, HERCZOG ZOLTÁN, HERCZOG TEODORA, ILLÉS ODON, IVÁN MIKLÓS, JANKOVICS GYULA, JANKOVICS GYULÁNÉ, JALSOVSZKY ANDRÁS, KOSTORJÁK JÓZSEF, KÁNTOR GYULA, KOVÁCS SÁNDOR, KUSZMAN ENDRE, KUNCZLER KÁROLY, KUKOLA BÉLA, KUKOLA SÁNDOR, KUKOLA GÉZA, G. LAJOS GYULA, LAPOS JÓZSEF, MARGIT ERNŐ, MEZEI ARTUR, MEZEI LIPÓTNÉ, MOCSI GYULA, MOCSKOS ERNŐ, ID. MOGYORÓSI KÁLMÁN, IFJ. MOGYORÓSI KÁLMÁN, MOLNÁR MÁRIA, NAGY JÓZSEF, NAGY MIHÁLY, ÖLVECZKI JÓZSEF, PAPP BÉLA, PAPP ISTVÁN, PORGEZS EMÁNUEL, PORGEZS EMÁNUELNÉ, PORGEZS JENŐ, PORGEZS JENŐNÉ, IFJ. PORGEZS EMÁNUEL, PORGEZS LÁSZLÓ, PORGEZS ALICA, PORGEZS RUDOLF, PORGEZS RUDOLFNÉ, PORGEZS ALFRÉD, RUSZNYÁK SÁNDOR, SÁNTA JÁNOS, SZABÓ ELEK, SZABÓ ERNŐ, SZABÓ ERZSIKE, SZABÓ MIHÁLYNÉ, SZALAI ANDRÁS, SZALAI BÉLA, SZALAI PÁL, SZALAI SÁNDORNÉ, TÓTH SÁNDOR, TÜCSÖK GÉZA, TÜCSÖK LAJOS, VASAS ERNŐ, VÉGH GYULA, VÖRÖS GYULA, VÖRÖS JÁNOS, VÖRÖS LAJOS, WEISZ JENŐ, WEISZ JENŐNÉ, WEISZ ARANKA, WEISZ JANKA, WEISZ BÉRTA, WEISZ DÁVID, WEISZ DÁVIDNÉ, WEISZ HERMAN, WEISZ IZRAEL, WEISZ IZRAELNÉ, WEISZ OLGA, ZAJÓS GERGELY, ZÁMBÓ JÁNOS, ZÁMBÓ JÁNOSNÉ, BARANYAI MIHÁLY, VÖRÖS GÉZA, BÁBI ISTVÁN, SZABÓ LAJOS

Souřadnice: N47°45'35.1'' E18°24'19.0''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 16.07.2013
Umístění: Moča, v interiéri kalvínskeho kostola
Nápis:
AZ 1914 – 18-AS VILÁGHÁBORÚBAN HŐSI HALÁLT
HALT FELEJTHETETLEN ZSERETTENK

ANTAL ZSIGMOND, BÁBI FERENC, BÁBI JÓZSEF, BÁBI JÓZSEF, BACSKOR ANDRÁS, BELLABÁS GYULA, BRODSZKI ZOLTÁN, DÓZSA GYULA, DÓZSA FERENC, EGYEG ANDRÁS, EGYEG GÉZA, EGYEG KÁLMÁN, EGYEG LAJOS, FARKAS ISTVÁN, FARKAS JÁNOS, FARKAS JÓZSEF, FÜSI FERENC, GÁSPÁR FERENC, ILLÉS ZSIMOND, JAKAB ANDRÁS, JAKAB GYULA, KÖVESDI GÉZA, KOSZTORJÁK JÓZSEF, KOZMA GYULA, LONGAUER JÁNOS, MOCSKOS ANDRÁS, NAGY ISTVÁN, NAGY MIHÁLY, NAGY MIHÁLY, NEHÉZ JÓZSEF, NÉMETH FERENC, SZABADKA JÁNOS, SZABÓ JÓZSEF, SZALAI JÓZSEF, TAKÁCS ANDRÁS, TAKÁCS LAJOS, TÉGLÁS PÉTER, TÓBIÁS GYULA, TÓTH ANDRÁS, TÓTH BÉLA, TÓTH GÉZA, TÓTH KÁLMÁN, TÜCSÖK GÉZA, TÜCSÖK KÁLMÁN, VÉGH GYULA, ZÁMBÓ ISTVÁN, ZÁMBÓ KÁLMÁN, PATAKI SÁNDOR

ÁLDÁS PORAITOKON

TÓTH ÉS FIA KAMOCSA

Souřadnice: N47°45'35.5'' E18°24'18.0'' (vchod do kostola)
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Géza Tücsök

Autor: Ladislav Barabás, 05.04.2016
Umístění: Moča, cintorín,zadná časť
Nápis:
Tücsök Géza
1921 – 1945
Aludj csendesen.
Poznámka:

Géza Tücsök je uvedený medzi padlými na pomníku obetiam druhej svetovej vojny. Fotografia vojaka v uniforme.


Souřadnice: N47°45'35.3'' E18°24'13.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Gyula Végh

Autor: Ladislav Barabás, 05.04.2016
Umístění: Moča, cintorín, zadná časť
Nápis:
Fiúk GYULA 1924 – 1945
ki idegenben halt meg
Itt örízzük drága emléket.
Poznámka:

Gyula végh je na pomníku v obci uvedený medzi padlými v druhej svetovej vojne.


Souřadnice: N47°45'35.2'' E18°24'13.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás