Nížkovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Válek, 03.01.2009
Umístění: Nížkovice, ve středu obce u obecního úřadu
Nápis:
PADLÍ:
POLÁCH ANT., MACHÁČ VINC., TESAŘ JINDŘ., MOUDRÝ JOS., KOTOLA FRANT., KRATOCHVÍL STAN., KUČERA AUG., NOVÁK FRANT., KRAMÁŘ LUDV., SVOBODA JOS., NOVOZÁMSKÝ MAT.
ZEMŘELÍ:
MENŠÍK VINC., KOUKAL ALOIS, PÁLINEK ALOIS, KOHOUTEK JAN, PROCHÁZKA ANT., MAN JOSEF, VILAM ANT., HRABOVSKÝ JAN
NEZVĚSTNÍ:
MAZAL STAN. +, ČERVINKA ARNOŠT +, KRAMÁŘ ARNOŠT, ŠEBELA JOS., JEŘÁBEK LUDVÍK, KOHOUTEK FRANT.

MY VŠICHNI PŘEDČASNĚ
SKLÁCENI V HROB
BUĎ ČECHU PAMĚTLIV
HROZNÝCH TĚCH DOB.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6215-16854
Souřadnice: N49°06'33.71'' E16°54'02.38''
Pomník přidal: Petr Válek

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Petr Válek, 03.01.2009
Umístění: Nížkovice, ve středu obce u obecního úřadu
Nápis:
NÍŽKOVICE 28. DUBNA 1945

Tvůj nápěv, noci dubnová
byl hvězdami a krví naší psán....
Slunce, z tebe vyšlé, to slunce, vítězné
kéž věčným mírem pozlacuje střechy domova,
když naše jména jako květy utržené jeho okna zdobí,
jež svobodě jsme otevřeli dokořán....
Do bouři ujařmených let jsme vtiskli svoji tvář....
ach, bleskem nepřítele sražení, padli jsme v řadách hrdinů.
Domove, nes pyšně v míru naši svatozář....
láskou, pravdou, svorností nám vyjádři svůj dík,
když pravíš: nezapomenu....

RERYCH JOSEF *20.3.1894 +20.5.1943
umučen v Kounicových kolejích
KUČERA VINCENC *29.4.1902 +7.9.1943
umučen v konc. táboře Mauthausenu
SVOBODA FRANTIŠEK *7.11.1905 +9.4.1944
umučen ve věznici na Mírově
HORÁK ALOIS *29.1.1898 +1.5.1945
umučen v koncentračním táboře Ulmu
RYŠÁNEK JOSEF *15.3.1908 +9.5.1942
umučen v konc. táboře Mauthausenu
KOŠŤÁL PETR *12.10.1894 +3.10.1944
umučen gestapem v Jihlavě
DRÁPAL JAN *13.3.1912 +29.4.1945
zemřel následkem válečných událostí
HLADIL FRANTIŠEK *15.6.1915 +1.5.1945
zemřel následkem válečných událostí
DUŠEK OLDŘICH *19.3.1920 +19.5.1945
zemřel následkem válečných událostí
TŘI NEZNÁMÍ VOJÍNI RUDÉ ARMÁDY
padli v boji o naši obec

ZBUDOVALI OBČANÉ A MNV. V NÍŽKOVICÍH. BÁSEŇ P. A. BOČEK, PROJEKT. V. A. KUBA, PROVEDL V. J. MENŠÍK.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6215-16855
Souřadnice: N49°06'34.08'' E16°54'02.97''
Pomník přidal: Petr Válek