Dřevohostice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ervín Silný, 19.06.2006
Umístění: Dřevohostice, střed obce
Nápis:
MY TUŠILI Z BARVY KRVE RUDÉ
ŽE VZEJDE ŠTĚSTÍ NAŠICH DĚTÍ
I NA NÁS ŽE JEŠTĚ PO STALETÍ
VZPOMÍNAT ŠŤASTNÝ NÁROD BUDE

DŘEVOHOSTICE
BAĎURA METOD. 1889-1919, BAĎURA JOSEF 1892-1917, ČECH ALOIS 1883-1918, ČECH IGNÁC 1879-1915, CAGÁŠEK JAR. 1875-1917, DOSTÁL FRANT. 1897-1920, DOSTÁL ANTONÍN 1899-1918, HACHLA JOSEF 1880-1915, JANEČKA FRANT. 1888-1917, KARBINSKÝ RAJM. 1890-1914, KLEVETA FRANT. 1883-1915, KOPEČNÝ ANT. 1894-1919, MATUŠKA ANT. 1889-1915, MATÝSEK FRANT. 1885-1915, MINÁŘ BOHUŠ 1897-1918, NOVÁK JOSEF 1880-1917, NĚMEC IGNÁC 1889-1916, PAGAČ JOSEF 1871-1918, POKORNÝ FAB. 1891-1914, POSPÍŠIL ALOIS 1892-1916, POLEDŇÁK INOC. 1872-1916, RÁKOS IGNÁC 1891-1919, ROZEHNAL ALOIS 1899-1919, SLOVÁK JOSEF 1888-1914, SLOVÁK CYRIL 1892-1918, SLOVÁK METOD. 1896-1917
STROUHAL KAREL 1890-1916, STROUHAL FRANT. 1883-1914, STŘÍTEZSKÝ VOJT. 1889-1915, SROVNAL FRANT. 1896-1920, SVAK JAN 1876-1915, ŠVARC JOSEF 1892-1914, ŠATNÝ VILÉM 1900-1918, TVARŮŽEK EDUARD 1893-1915, TVARŮŽEK FRANT. 1895-1919, TVARŮŽEK STAN. 1888-1915, VÁLEK FRANTIŠEK 1896-1918, Veselý Klement, 1884-1914, Vinklárek Karel 1892-1914, Vrána Alois 1888-1919, Zlámal Josef 1895-1916.

TUROVICE
Dočkal Antonín 1875-1916, Tomaník Jan 1892-1914, Zavadil Josef 1891-1919,

NAHOŠOVICE
Němec Stanislav 1890-1914, Mikšík Antonín 1883-1918, Pecha František 1884-1914, Smekal Alois 1879-1918, Zmeškal František 1884-1914

RADKOVY
Pecha Inocenc 1888-1916, Študent František 1894-1915, major Seidl Rajmund 1851-1914

Mrtvým slavně paměti a živým na posilu
Zbudován péčí dobrovolného sboru hasičského, nákladem obce i obětavostí občanů z Dřevohostic a přispěním občanů z Turovic, Nahošovic a Radkov

(přidaná deska)
„Zemřel, aby národ mohl žít“
O Štědrém dnu roku 1944 položil svůj mladý
a nadějný rozvíjející se život na oltář vlasti
ALOIS HORKÝ
příslušník čsl. zahraniční armády, bojující na
půdě Francie.
Český národ, rodina i jeho přátelé ztratili v něm dobrého a nezištného
člověka, jehož ideály živily v něm touhu pomoci milovanému a těžce
zkoušenému národu v boji za svobodu a nezávislost. Nedočkal se návra-
tu do osvobozené vlasti, pro jejíž nabytí a rozkvět žil, pracoval a zemřel.
*15.6.1912 Dřevohostice
+24.12.1944 + Dunkerque

(přidaná deska)
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY PRO VLAST!
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE UMUČENI:
ALOIS CIGLÍN št. stráž. *5.3.1905 +ve Vratislavi 4.5.1944
EMIL FORÝTEK *23.8.1882 +ve Wohlau 1.12.1942
MOJMÍR POLCAR *19.11.1897 + v Untermassfeldu 8.1.1943
ONDŘEJ SAIDA *27.7.1918 +v Kaissheimu 26.3.1945
EMIL TOMEČEK *26.10.1912 +v Osvětimi 13.3.1943
JUDR. JAN KRBEČEK OKRES. SOUDCE *12.8.1905 +ve Weimer 9.2.1945

PŘI BOMBARDOVÁNÍ ZABITI:
MARIE HOSTAŠOVÁ *15.11.1918 v Brně +20.11.1944
FRANTIŠEK HOSTAŠA *19.6.1916 v Brně +20.11.1944
ANTONÍN KADĚRA *5.4.1919 v Dřevohosticích +4.5.1945
MARIE RŮŽIČKOVÁ *19.3.1893 v Dřevohosticích +4.5.1945
Poznámka:

Text ověřen, doplněn dle detailů na portále CEVH MO ČR;
Pomník padlých z první a druhé světové války. Autorem návrhu sochařského díla „Opuštěná“ někde uváděno "Poslední brázda" byl významný olomoucký sochař Július Pelikán. Dílo pak provedl sochař František Polívka z Holešova. Pomník, jenž byl postaven z podnětu dřevohostických hasičů, byl slavnostně odhalen v roce 1922. V každé stěně jehlanu je umístěna deska se jmény padlých z obcí Dřevohostice, Turovice, Nahošovice a Radkovy. Reliéf nad deskami vlevo zobrazuje muže trhajícího okovy, vpravo tři spojenecké vojáky – Rusa, Brita a Francouze s typickými přikrývkami hlavy. V roce 1947 zde byly umístěny bronzové desky obětí z druhé světové války. Jedna připomíná oběť příslušníka naší zahraniční armády bojující u Dunkerque , des. Aloise Horkého, druhá pak sedm občanů, kteří položili své životy za naši svobodu v nacistických věznicích a koncentračních táborech a čtyři občany, kteří se stali oběťmi bombardování.
Text na kovových deskách: 1. deska vlevo - Zemřel, aby národ mohl žít! O Štědrém dnu roku 1944 položil svůj mladý a nadějný rozvíjející se život na oltář vlasti Alois Horký, příslušník čsl. zahraniční armády, bojující na půdě Francie. Český národ, rodina i jeho přátelé ztratili v něm dobrého a nezištného člověka, jehož ideály živily v něm touhu pomoci milovanému a těžce zkoušenému národu v boji za svobodu a nezávislost. Nedočkal se návratu do osvobozené vlasti, pro jejíž nabytí a rozkvět žil, pracoval a zemřel. Nar. 15.6.1912 Dřevohostice - 24.12.1944 + Dunkerque.
Doplněno fotografií.
2. deska vpravo: Obětovali své životy pro vlast! V koncentračním táboře umučeni: (následuje 7 jmen)
Při bombardování zabiti: (následují 4 jména)
Na kameninové desce uprostřed text:
My tušili z barvy krve rudé, že vzejde štěstí našich dětí i na nás že ještě po staletí vzpomínat šťastný národ bude
Na další kameninové desce text: Mrtvým slavně paměti a živým na posilu. Zbudován péčí dobrovolného sboru hasičského, nákladem obce a obětavostí občanů z Dřevohostic a přispěním občanů z Turovic, Nahošovic a Radkov.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)
Horký Alois, desátník, osobní číslo Z; Z-10.501.941, příslušník čs obrněná brigáda, motorizovaný prapor, 2. rota, nar. 15.6.1912, Dřevohostice, okres Přerov. Odveden 1.7.1942, střední východ, vojín čs. Padl 24.12.1944 Francie, Dunkerque, pohřben Adinkerke, britský vojenský hřbitov, H-13.
(zdroj databáze VÚA Praha)
Další podrobnosti viz Zdenko Maršálek, Petr Hofman: Dunkerque 1944-1945, str.264-265


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07079
Pomník přidal: Ervín Silný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Ervín Silný, 23.07.2008
Umístění: Dřevohostice, střed obce
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ SLAVNÉ
RUDÉ ARMÁDĚ - OSVOBODITELCE –
KTERÁ VNIKLA DNE 8.5.1945
O TŘETÍ HODINĚ RANNÍ
DO MĚSTEČKA DŘEVOHOSTIC.
VDĚČNÍ OBČANÉ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07080
Pomník přidal: Ervín Silný