Horní Dunajovice

Pomník Josef Barták

Autor: KVH Litobratřice, 31.08.2006
Umístění: Horní Dunajovice, u hasičské zbrojnice
Nápis:
Pochválen buď pan Ježíš Kristus!
Ke cti a chvále Boží postaven tento kříž od Frant. a Kateřiny Bartákových v Domčicích
Ku památce za padlého syna JOSEFA BARTÁKA, narozeného 12. srpna v Domčicích,
padlého v boji II září 1918 u Asalone v Itálii.

V dálné cizí zemi dřímej klidně věčný sen
drahý synu bratře náš budiž ti země lehkou
13.7.1920

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: KVH Litobratřice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Radek Říha, 06.07.2007
Umístění: Horní Dunajovice, u kostela
Nápis:
Obětem světové války
věnováno r 1925.
1914 – 1918
Pomník tento připomínej i budoucím pokolením,
jak draze vykoupena byla samostatnost
národa československého.

Ve světové válce padli neb zemřeli
z Horních Dunajovic tito vojínové:

Balík Antonín, Balík Hubert, Balík Josef, Balík Karel, Binder Antonín, Cáha Václav, Daňhel Jan, Dvořák Ant., Dvořák Frant., Eliáš Eduard, Eliáš Josef, Haas Hubert, Hájek Jan, Ingerle Hynek, Jelínek Josef, Katovký Jan, Klubal Jan, Liška Jan, Novák Josef, Bazal Jan, Fridberk Adolf, Polák Frant., Psota Jan, Punčochář Ant., Smeták Jan, Šustr Antonín, Svoboda Frant., Tevolt Ludvík, Trávníček Karel, Urban Karel, Urbanovský Jan

Dej, jim všem Pane, slávu věčnou!

Pojďte ke mně všichni, kteří trpíte a obtíženi jste
a já vás občerstvím. (Mat. XI. 26)

Ó vy všichni, kteří kráčíte cestou, pozorujte a vizte,
zda jest bolest jak bolest má. (Pláč Jerem. I. 12.)

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6220-16866
Souřadnice: N48°56'53.69'' E16°9'35.61''
Pomník přidal: Radek Říha

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 27.11.2013
Umístění: Horní Dunajovice, v kostele Sv. Kateřiny
Nápis:
MATIČKO BOŽÍ
ORODUJ ZA NAŠE PADLÉ VOJÍNY !
BŘETINA JAN, BUCHTA KRIŠTOF, BAZALA AUGUSTIN, BAZALA FRANTIŠEK, BARTÁK JOSEF, Č. 96,
BARTÁK JOSEF Č. 23, BARTÁK FRANT. Č. 23, BARTÁK FRANT. Č. 87, BÍLÝ JAN, DAŇHEL JAN,
FIALA IGNÁC, HELINGER JOSEF, HORÁK EMANUEL, HEVERA MICHAEL, KATOVSKÝ BOHUMÍR,
LENIKUS JOSEF, NEUŽIL KAREL, REITR MAXMILIAN, REITR JOSEF, SMETÁK TOMÁŠ,
SVOBODA JOSEF, SVOBODA ADOLF, ŠTÁGL LEOPOLD, ŠMÍD KAŠPAR, TRÁVNÍČEK EDUARD,
VÁCLAVEK ANTONÍN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek