Dětkovice

Pomník Obětem 1. světové války a osvobození

Autor: Petr Válek, 26.12.2009
Umístění: Dětkovice, u kostela
Nápis:
1914-1918
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
PADLI

DOLÁK JAN 22/11 1917
KNAP JAN 1/1 1917
KOUTNÝ JAROMÍR 1/3 1916
KUBÍK ALOIS 25/12 1914
PALÁN KRISTIÁN 18/12 1914
PASTYŘÍK FRANT. 10/6 1916
PASTYŘÍK JOSEF 18/12 1916
PENČÍK FRANT. 4/6 1917
PROCHÁZKA TEOFIL 8/9 1915
SHROMÁŽDIL FRANT. 21/10 1914
SVOBODNÍK ANTONÍN 18/11 1914
VRÁNA FRANT. 4/1 1918
HANÁK JAN 15/5 1918
HANÁK RUD. 17/6 1915

NA PAMĚŤ 40 VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ SOVĚTSKOU
ARMÁDOU 1.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6219-16880
Pomník přidal: Petr Válek