Bošovice

Školní, nezařazeno

Pomník Vlastimil Ondrůj

Autor: Petr Vacek, 15.06.2008
Umístění: Bošovice, na hřbitově před kostelem
Nápis:
VLASTIMIL ONDRŮJ
1914 – 1969
ZASLOUŽIL SE O OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI
Poznámka:

Plk. i. m. Vlastimil Ondrůj (14.11.1914 - 31.1.1969) absolvoval v roce 1937 Vojenskou akademii v Hranicích a nastoupil k děl. útvaru v Plaveckém Podhradí, odtud byl převelen do Prostějova a přeškolen na let. navigačního důstojníka. V listopadu 1939 odchází z Protektorátu a lodí se dostává přes Maďarsko, Jugoslávii do Francie a po její kapitulaci do Velké Británie. Po převelení od pozemních jednotek k letectvu a absolvování výcviku pozorovatele (AOS - Air observer school), střelce (AGS – Air gunnery school Dumfries září 1941 – březen 1942) a výcviku v COTF – Czech operation training unit je přiřazen k 311. čs. bomb peruti, kde se díky svým schopnostem a výsledkům stává od 11.1.1945 do 13.8.1945 posledním velitelem její B-letky (je jedním z několika málo pozorovatelů v britském král. letectvu, kterým se podařilo zastávat tuto funkci, zpravidla vyhrazenou pro piloty). Do vlasti se vrací v hodnosti štáb. kapitána 21.8.1945. Ještě roku 1946 absolvuje v Anglii přeškolovací kurs na letouny De Havilland Mosquito. Po komunistickém převratu je vyhozen z armády, v lednu 1949 zatčen, degradován a odsouzen k trestu smrti, později změněném na doživotí. Byl vězněn v Plzni na Borech, Leopoldově, Opavě a na uranových dolech v Jáchymově, kde při důlním neštěstí utrpěl těžké zranění. Po 9 a půl letech (4.1.1949 – 28.3.1958) je propuštěn na svobodu a pracuje jako nádeník v brněnské plynárně do roku 1969, kdy tragicky zahynul při výbuch plynu. V roce 1991 je povýšen do hodnosti plukovníka in memoriam a 16.11.1991 je mu v rodné obci odhalen pomník.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°03'08.84'' E16°50'05.82''
Pomník přidal: Petr Vacek

Kenotaf vojáka Rudé armády

Autor: Petr Vacek, 15.06.2008
Umístění: Bošovice, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVAJÍ POZŮSTATKY
NEZNÁMÉHO VOJÍNA
RUDOARMĚJCE,
KTERÝ ZDE PADL R. 1945

ČEST JEHO PAMÁTCE
Poznámka:

Roku 1945 byl zbudován malý hrob, následovala exhumace a odvoz ostatků do Hustopečí. Dnešní deska odhalena v 70. letech na náhodném místě na hřbitově. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6215-17372
Souřadnice: N49°03'08.06'' E16°50'04.32''
Pomník přidal: Petr Vacek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a vojákům Rudé armády

Autor: Petr Vacek, 15.06.2008
Umístění: Bošovice, Školní
Nápis:
(pomník)
1914 1918
MATULA FRANT. 1894 PADL V BITVĚ U ZBOROVA 17.VI.1917
1885 1914 JADRNÝ MAT.
1886 1914 ŽBÁNEK JAN
1886 1914 PŘICHYSTAL FR.
1887 1918 PŘICHYSTAL JOS.
1895 1915 HAMAN JAN
1887 1915 KUNČNER RUD.
1889 1915 KÖNIG CYRIL
1873 1915 HRADECKÝ FR.
1887 1916 PROCHÁZKA V.
1895 1916 HAŠKA PAVEL
1892 1916 VLASÁK ALFRED
1893 1916 PAVLÍČEK JAN
1883 1917 URBAN MARTIN
1876 1917 KOVÁŘ FR.
1890 1917 HROZEK JOS.
1892 1917 ONDRŮJ BEDŘ.
1892 1917 MAJERHÖFER JIŘÍ
1891 1917 MATYÁŠ JAN
1883 1917 HON JAKUB
1898 1918 KOČÁREK JOS.
1887 1918 KULHÁNEK FR.
1894 1920 ŠEBESTA FR.
1897 1916 HYSEK FRANT.
1882 1916 ROZKYDAL JAN

(spodní deska)
VĚČNÝ DÍK VÁM, SOVĚTŠTÍ BRATŘI PADLÍ ZA NAŠI SVOBODU.
SLÁVA RUDÉ ARMÁDĚ
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВАМ, СОВЕТСКИМ БРАТЬЯМ
ПАВШИМ ЗА СВОБОДУ НАШЕЙ РОДИНЫ.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНАЯ АРМИЯ

ZEMŘELI V KONCENTR. TÁBOŘE, ABY NÁROD ŽIL
F. DRKAL F. HRADSKÝ
VĚNOVALA KSČ BOŠOVICE
Poznámka:

Matula František, narozen 21.4.1894, Borkovany. Do ČS legií v Rusku zařazen 8.8.1916 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Padl 7.7.1917 jako svobodník 2. střeleckého pluku při ústupu od Tarnopole, pohřben na bojišti. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6215-17371, CZE-6215-17373
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°03'04.13'' E16°50'14.25''
Pomník přidal: Petr Vacek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička