Vejprty

Kenotaf Ferdinand Bartl a Otto Preis

Autor: Arno Glaser, 01.03.2017
Umístění: Vejprty, Zátiší, hřbitov
Nápis:
✠ Ferdinand Bartl jun.
❃ 21.3.1895, ✝ 3.11.1914, gefallen bei Schabatz


Otto Preiss
❃ 15.1.1908 - ✝ 23.4.1944
gefallen bei Sewaßtopol
Poznámka:

Bartl Ferdinand: Inft., IR. Nr. 92, 11. Komp.
Preiss Otto: *Vejprty, Obergefreiter, padl severozápadně od Kadykowky. (zdroj: Oö landesbibliothek, volksbund.de)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Kenotaf Hermann Schwaab

Autor: Arno Glaser, 01.03.2017
Umístění: Vejprty, Zátiší, hřbitov
Nápis:
Hermann Schwaab,
✠ Techniker,
geb. 27. April 1880,
gest. 28. Sept. 1916, in Fieri - Alb.
Poznámka:

Schwaab Hermann: Vorm., BeleuchtgsAbt. Nr. 37. (zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Kenotaf Rudolf Langer

Autor: Arno Glaser, 01.03.2017
Umístění: Vejprty, Zátiší, hřbitov
Nápis:
ZUM GEDACHTNIS
AN UNSERN IN RUSSLAND

RUHENDEN SOHN U. BRUDER
RUDOLF LANGER
GEB. 28.4.1893 GEFALLEN 9.7.1915
Poznámka:

Langer Rudolf: *Vejprty, k. k. LIR. Nr. 9. Padl 9.2.1915 (na kenotafu 9.7.) Wilkołaz, Ruské Polsko. (zdroj: VÚA)
Nápis je opsán kompletně, ovšem je patrno, že "cosi" chybí. Dále je jasně vidět, že mezi částmi nápisu byla zřejmě ještě nějaká deska.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Kenotaf Anton Kampf

Autor: Arno Glaser, 01.03.2017
Umístění: Vejprty, Zátiší, hřbitov
Nápis:
TONI KAMPF
*20.9.1906
✝19.2.1945
IN GLATZ
Poznámka:

Kampf Anton: *Vejprty, Obergefreiter. Padl Glatz (Kłodzko,Kladsko, dnes Polsko), bez přesného označení místa. (zdroj: volksbund.de)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Kenotaf Rudolf Ritter a Otto Ritter

Autor: Arno Glaser, 01.03.2017
Umístění: Vejprty, Zátiší, hřbitov
Nápis:
RUDOLF RITTER
*15. AUGUST 1885
GEFALLEN AM 8. MÄRZ 1917
BEI SINIAVKA
BEGRABEN BEI ADAMOVKA
RUSSLAND.

OTTO RITTER
*18. JUNI 1896
GEFALLEN AM 9. JUNI 1918
AM SASSO ROSSO
BEGRABEN IN STELLAR.
Poznámka:

Ritter Otto: Vorm., k. k. FAR. Nr. 26., Batt. 3. (zdroj: Oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Kenotaf Franz Schmidl

Autor: Arno Glaser, 01.03.2017
Umístění: Vejprty, Zátiší
Nápis:
In memoriam
Franz Schmidl
geb. 4.VII.1927, gef. 9.IV.1945.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Kenotaf Eduard Labuda a Rudolf Labuda

Autor: Arno Glaser, 01.03.2017
Umístění: Vejprty, Zátiší, hřbitov
Nápis:
Zur Erinnerung an meine im Weltkriege
vers. Söhne unsere liebe Gatten
Eduard Labuda Gefr.
gest. 8. Sept. 1918
in Budweis
im 33. Lebensj.
Rudolf Labuda Korp.
gest. 12. Nov. 1918
in Wien
im 24. Lebensj.
Auf Wiedersehn!
Poznámka:

Labuda Eduard: *1885 Vejprty, Gefr., IR. Nr. 92. Pohřben v Č. Budějovicích. (zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Kenotaf Hermann Elster

Autor: Arno Glaser, 01.03.2017
Umístění: Vejprty, Zátiší, hřbitov
Nápis:
Gleichzeitig gedenken wir unseres im
Weltkriege gefallenen Sohnes, Gatten u. Vaters
Hermann Elster
Büchsenmacher
gef. 17./6.1916, Russland.
Friede Jhrer Seelen!
Poznámka:

Elster Hermann: *1881 Pöllma (zaniklá obec Podmilesy), příslušný Vejprty. ResInft., IR. Nr. 92, 11. Komp. Padl Babie, Rusko, tamtéž pohřben. (zdroj: VÚA, Oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Kenotaf Hermann Stütz

Autor: Arno Glaser, 01.03.2017
Umístění: Vejprty, Zátiší, hřbitov
Nápis:
Jm Andenken unseres im Weltkriege
verstorbenen Bruders
Hermann Stütz
geb. 18./2.1880, gest. 1915 im 35 Lebensj.
zu Kulm in Russland.
Schlafet wohl!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Kenotaf Anna Glaser

Autor: Arno Glaser, 01.03.2017
Umístění: Vejprty, Zátiší, hřbitov
Nápis:
Glaser Annl
*31.8.1919 +11.10.1944
Narvik
Poznámka:

Glaser Anna: na náhrobku zdrobnělina Annl (Anička). Oberhelferin. Pohřbena na vojenském hřbitově Narvik, Norsko, odd. 8., ř. E1, hr. č. 13.
(zdroj: volksbund.de)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser