Vejprty

Pamětní deska Josef Kloub

Autor: Vladimír Štrupl, 28.07.2012
Umístění: Vejprty, Bärensteinská
Nápis:
dozorce finanční stráže
JOSEF KLOUB
příslušník SOS
* 11.7.1913 Hředle
+ 22.9.1938 Vejprty
padl v boji s henleinovci
při přepadu celnice
Poznámka:

V červenci 1945 byla ve Vejprtech na budově celního úřadu odhalena pamětní deska dozorci finanční stráže Josefu Kloubovi, který zde padl 22. září 1938 při ozbrojeném přepadení celního úřadu příslušníky sudetoněmeckého freikorpsu.
Desku nechali zhotovit zaměstnanci finanční stráže a celního úřadu ve Vejprtech. Budova celního úřadu byla zbourána v roce 1954 a pamětní deska byla uložena na MNV Vejprty, kde se v běhu let ztratila.
Zhotovení nové pamětní desky a její umístění zaplatil vejprtský městský úřad na základě iniciativy p. Václava Holáta.
(Pramen: http://www.financnistraz.estranky.cz/fotoalbum/pomnicky-z-let-1938-a-1939/josef-kloub_-vejprty/)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi