Dolný Lopašov

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 25.10.2013
Umístění: Dolný Lopašov, vedľa kostola sv.Martina
Nápis:
VEČNÁ SLÁVA HRDINOM
PADLÝM V BOJI ZA OSLO-
BODENIE A NEZÁVISLOSŤ
NAŠEJ VLASTI

Жертвы Боев Кр. Арм
ии с немецкимии за
хватчиками 5.IV.1945

Мотрич Семен, Сегалис Яков, Корошнев Каработар, Туторинов Николай, Гончаренко Гаврило, Гуивен Петр, Резанов Иван, Вернидуб Тихон, Иванов Григорий, Неизвестный, Неизвестный

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°34'33.3'' E17°38'34.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 29.08.2014
Umístění: Dolný Lopašov, oproti škole
Nápis:
PRAVDA VÍŤAZÍ

ZA BOHA ŽIVOT
ZA NÁROD
SLOBODU

ŠAFARKA M. 31.XI.1914, KNOBLOCH Š. 31.XI.1915, BELAN M. 15.III.1915, HORŇÁK J. 15.III.1915, GALBA R. 24.III.1915, JAMRICH M. 10.IV.1915, ILENČÍK A. 15.IV.1915, ŠIMNA M. 1.VII.1915, HORVÁT C. 4.IX.1915, MUCINA V. 20.XII.1915, BAŠŇÁK M. 15.I.1916, UHER M. 1916, KLIMO M. 30.XI.1916, VAGOVIČ F. 3.XII.1916, ILENČÍK M. 21.I.1917

JELENOVIČ F. 5.IX.1914, ŠPRTO J. 22.III.1917, ILENČÍK O. 2.IV.1917, HUTTA Š. 14.VII.1917, ZEMKO J. 31.VIII.1917, ŠTEFAN J. 19.XI.1917, ŠTEFANOVIČ J. 23.II.1918, PETRÍK M. 29.VI.1918, ZEMKO Ľ. 9.X.1918, HUPKA O. 31.XII.1918, UHER Š. VIII.1914, PETROVIČ T. 31.XII.1918, RUŽIČKA J., ŠÚSTELA F., ONDREJOVIČ M. 11.XI.1918, TOMIŠ B. 11.XI.918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°34'30.3'' E17°38'44.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Ilenčík

Autor: Ladislav Barabás, 29.08.2014
Umístění: Dolný Lopašov, vľavo od kaplnky na cintoríne
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU
JÁN ILENČÍK
22.2.1924 – 5.11.1944
ZAHYNUL TRAGICKOU SMRŤOU
NEZNÁMOU RUKOU POD KLENOVOU
Poznámka:

Z policajného hlásenia:

„Dňa 5.11.1944 prepadli partizáni niekoľko hájovní veľkostatku Jozefa Pálffyho a v blízkosti hájovne Klenová a v blízkosti obce Šterusy zastrelili dvoch robotníkov a síce Jána Ilenčíka 23 ročného a Jána Huňavého 60 ročného. Podrobnosti o zastrelení týchto dvoch robotníkov nie sú známe.“
(zdroj: http://29august1944.sk/dokumenty/dokument_fond-203_karton-395.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°34'44.3'' E17°38'47.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Štefan Uher

Autor: Ladislav Barabás, 29.08.2014
Umístění: Dolný Lopašov, vpravo od kaplnky na cintoríne
Nápis:
Štefan Uher
1886 – 1914
padol na Piave

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°34'45.2'' E17°38'47.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás