Váhovce

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 06.09.2013
Umístění: Váhovce, pred domom č. 473
Nápis:
1914-1918
VILÁGHÁBORÚBAN ELESTEK

ADAMKÓ JÁNOS, BAKÓ ANTAL, BAKÓ JÁNOS KÁROLY FIA, BOTKA FERENC, BUCSÁNSZKY ISTVÁN, CZAKÓ JÓZSEF, DUBNICSKA JÓZSEF, FERENCZ JÓZSEF IFJ., FORRÓ LAJOS ÉRSEK, FORRÓ ERNŐ, FORRÓ FERENC 8., FORRÓ FERENC 249., FORRÓ FERENC 440., FORRÓ GÉZA, FORRÓ GÉZA REZSŐ FIA, FORRÓ GYULA, FORRÓ ISTVÁN BÓBIS, FORRÓ ISTVÁN SZÉKI, FORRÓ JÁNOS 561., FORRÓ JÁNOS, FORRÓ JÁNOS, FORRÓ JÁNOS ISTVÁN FIA, FORRÓ JÁNOS LŐRINC FIA, FORRÓ JÓZSEF, FORRÓ LAJOS JÁNOS FIA, FÖRDŐS ANTAL, FÖRDŐS ISTVÁN LAJOS FIA, GYEVÁTH ISTVÁN, GYEVÁTH ISTVÁN 323., HORVÁTH FERENC, HORVÁTH KÁROLY, JALSOVSZKY ISTVÁN, JAKUBECZ FERENC GÁSPÁR FIA, JAKUBECZ FERENC JÁNOS FIA, JAKUBECZ LAJOS JÁNOS FIA, JÓZSA FERENC TEMPLOMI, JÓZSA ISTVÁN 189., JÓZSA ISTVÁN 220., JÓZSA LAJOS 23., JÓZSA LAJOS 218., JÓZSA JÁNOS 208., KARÁCSONY FERENC, KARÁCSONY ISTVÁN JÓZSEF FIA, KIÁCZ FERENC JÁNOS FIA 166., KISS ANTAL

1914-1918
VILÁGHÁBORÚBAN ELESTEK

KISS ANTAL, KNÉZEL ISTVÁN 244., KNÉZEL LAJOS, KOVÁCS ISTVÁN, KOZMÉR ISTVÁN 366., KOZMÉR LAJOS 101., KUBICZA LAJOS 107., LUKÁCS GÉZA 186., MAJERNIK JÁNOS, MELEG SÁNDOR, MUCHA ANTAL, NYÁRI JÁNOS, NYÚL JÓZSEF, RECHT ISTVÁN, SANDULA LÁSZLÓ, SIMKÓ ISTVÁN ISTV. FIA, SIMKÓ JÁNOS JÁNOS FIA, SPIEGEL JENŐ, SZABÓ ISTVÁN 164., SZABÓ ISTVÁN 364., SZABÓ ISTVÁN ISTV. FIA 97., SZABÓ LAJOS ANTAL FIA, SZABÓ LÁSZLÓ, SZABÓ MIHÁLY, IFJ. SZLIZS PÁL, TAKÁCS FERENC 23., TAKÁCS ISTVÁN LAJOS FIA, TAKÁCS JÁNOS, VEDRŐDY MIHÁLY, ZSÁKOVICS PÉTER 68., ZSIGÓ KÁLMÁN, ZSIGÓ LÁSZLÓ VILMOS FIA

A CSEHEK GOLYÓJA ÁLTAL ELESTEK 1919 JUNIUS 4-ÉN:

FORRÓ FERENC LŐRINC FIA, HANUSZ JÁNOS, JÓZSA JÓZSEF JÓZSEF FIA, JÓZSA GYULA JÓZSEF FIA

A II. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAI

ADAMKÓ ISTVÁN 1914, ADAMKÓ LAJOS 1917, BOGÁCS GYULA 1907, BOGÁCS ÁRPÁD 1914, ÉLIÁS ISTVÁN 1925, FORRÓ GYULA 1920, FORRÓ JÓZSEF 1912, FORRÓ ISTVÁN 1923, FORRÓ JÁNOS 1902, FORRÓ ISTVÁN 1915, FERENC ISTVÁN 1918, FÖRDŐS ELEMÉR 1911, HORVÁTH JÁNOS 1921, HLAVATY DEZSŐ 1909, HORVÁTH JÓZSEF 1906, JALSOVSZKY GYULA 1905, JALSOVSZKY GYULA 1914, JALSOVSZKY LAJOS 1903, JÓZSA JÁNOS 1915, KAMENÁR ISTVÁN 1901, KARÁCSONY ISTVÁN 1913, KLASZTA LÁSZLÓ 1924, KLASZTA GYULA 1921, KLASZTA ISTVÁN 1917, KLASZTA ZOLTÁN 1922, KOTRBA ISTVÁN 1911, LUKÁCS ALADÁR 1912, MÉSZÁROS JÁNOS 1903, NAGY SÁNDOR 1914, PATKOLÓ FERENC 1916, PATKOLÓ SÁNDOR 1917, PUCOLÓ JÓZSEF 1913, RENÁCS LAJOS 1919, SZABÓ LAJOS 1912, SZLÍZS ISTVÁN 1914, SZLÍZS JÁNOS 1910, TOLNAI SÁNDOR 1914, TURZA GYULA 1921, VÁCLAV ISTVÁN 1919, VEDRŐDI FERENC 1909, VESELI MIKLÓS 1910, ZSIGÓ GYULA 1919, FORRÓ ISTVÁN 1913

"Hól, merre nyugszik Ő,
Nem mondja semmi kő,
Nem mondja semmi jel,,
Poznámka:

Na pomníku sú aj mená štyroch obetí konfliktu medzi Červenou armádou Maďarskej republiky rád a československým vojskom.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°15'07.8'' E17°47'01.7''
Pomník přidal: Peter Pavlík