Malženice

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 19.10.2013
Umístění: Malženice, parčík vedľa hlavnej cesty do Trnavy (za pomníkom je dom č.260)
Nápis:
POMNÍKU A KVETINKY HLÁSAJTE
ŽE LÁSKOU PAMATÁME
NA PADLÝCH A ZOMRELÝCH
MALŽENIČIANOV
VO SVETOVEJ VÁLKY 1914 – 1918

Až po nás pamiatky nebude
A náš prach rozmetan po vlasti bude
Tento pomník slobody
Našu slovenskú samostatnosť hlásať bude!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°27'00.5'' E17°40'29.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Michal Polakovič

Autor: Ladislav Barabás, 08.09.2015
Umístění: Malženice, cintorín, 4. rad
Nápis:
Tu odpočíva v Kristu Pánu
milý syn, mládenec
MICHAL POLAKOVIČ
zemr. 18. nov. 1921 – 23. roku života svojho
Tu spočívaj synu milý,
Tichý sen sladko zvoný,
Od sveta si odlúčený,
Vše sa na márnost premený.
Ježišu bud milostivý duši jeho
a daj mu odpočinutie večné!
Poznámka:

foto vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°27'2'' E17°40'47.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Imrich Šišovský

Autor: Ladislav Barabás, 08.09.2015
Umístění: Malženice, cintorín, 4. rad
Nápis:
Tu odpočíva v Kristu Pánu
IMRICH
ŠIŠOVSKÝ
žev 33 rokov.
zmr. 1921 aug. 5.
Pokoj prachu jeho!
Poznámka:

foto vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°27'2'' E17°40'47.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Eliaš Vajčí

Autor: Ladislav Barabás, 08.09.2015
Umístění: Malženice, cintorín, 3. rad odzadu v pravej časti
Nápis:
ELIAŠ
VAJČÍ
*23.2.1913 †3.3.1945

ODPOČÍVAJ V POKOJI
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°27'1.9'' E17°40'49''
Pomník přidal: Ladislav Barabás