Velehrad

Nádvoří, nezařazeno

Pomník William J. Mack

Autor: Petr Kudláček, 17.02.2019
Umístění: Velehrad, u silnice Velehrad - Salaš
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ SE PO VZDUŠNÉM
BOJI ZŘÍTILO DNE 7.7. 1944 AMERICKÉ
BOMBARDOVACÍ LETADLO
BOEING B 17 G - GO - BO FLYING FORTRESS
A V JEHO TROSKÁCH ZAHYNUL
S/SGT WILLIAM J. MACK
1609839
774 TH BOMB. SQN, 463 RD BOMB. GP. US
15 TH. ARMY AIR FORCE. A JEHO PRACH
SE NAVRÁTIL DO ZEMĚ KDE BYL A DUŠE
SE VRÁTILA K BOHU, KTERÝ JI DAL.
KAZATEL 12.7
Poznámka:

Zadní střelec amerického bombardéru William J. Mack byl zabit ve vzdušném boji palbou německého stíhače. Zbytek posádky se z poškozeného bombardéru zachránil na padácích, letadlo s mrtvým střelcem dopadlo do lesa za pomníkem.
Více na stránkách Letecké badatelny: http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/500/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7207-832
Pomník přidal: Petr Kudláček

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 15.08.2011
Umístění: Velehrad, na budově školy
Nápis:
V DESÁTÉM VÝROČÍ REPUBLIKY
NA PAMĚŤ TĚM, KTEŘÍ ŽIVOTY
POLOŽILI ZA SVOBODU NÁRODA
VĚNUJE OBEC
DANĚK ANTONÍN +1915
DROBNÝ ANTONÍN +1915
DOLEŽAL JAN +
DUDEČEK ALOIS +1914
HŮF JOSEF +1917
LANCOUCH FRANTIŠEK +
LANCOUCH VINCENT +1918
LUŽA VÁCLAV +1915
POLÁŠEK ANTONÍN +1915
SPROSEČ LUDVÍK +1915
VRZALA VILÉM +1915
ZÁBRODSKÝ FRANTIŠEK +1916

K uctění světlé památky
našich občanů, obětí okupace
v letech 1939-1945
LUDVÍK CUPAL *23.8.1915 +15.1.1943
VOJTĚCH KAŇKOVSKÝ *15.8.1921 +5.5.1945
VLADIMÍR KRÁLÍK *18.3.1890 +7.10.1943
ANNA KUČEROVÁ *10.6.1901 +30.6.1943
FRANTIŠEK PĚČEK *22.1.1912 +15.1.1943
FRANTIŠKA PĚČKOVÁ *5.6.1915 +15.1.1943
LUDMILA PĚČKOVÁ *1.4.1899 +30.6.1943
JAROSLAV VYMĚTALÍK *2.2.1919 +24.5.1944
čest jejich památce!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7207-00840
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Vladimír Zapletal

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.07.2020
Umístění: Velehrad, hřbitov
Nápis:
RODINA
ZAPLETALOVA

Ing. VLADIMÍR
*20.8.1917 +30.10.1975
F / SGT 311 B. S. RAF
CAPT. 12 US ARMY GROUP
Poznámka:

ZAPLETAL Vladimír, Sgt, 787329 , 311 Sqdn, čet. asp., *20/08/17, Boskovice /Blansko/, Air Gunner, †30/11/75
(zdroj: Seznam příslušníků československého letectva v RAF 1940-1945)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Antonín Ondrůšek

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.07.2020
Umístění: Velehrad, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN ONDRŮŠEK
1932 – 1955

NENÍ ZAPOMENUT!
Poznámka:

fotografie vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob František Macháč

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.07.2020
Umístění: Velehrad, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK
MACHÁČ
NAR. 9.10.1921,
ZEMŘ. 9.12.1946, NÁSLEDKEM
VĚZNĚNÍ V OSVĚTÍMĚ
A BUCHENWALDĚ.
V NAŠICH SRDCÍCH ŽIJEŠ
MILÝ FRANTIŠKU!
NEZAPOMENOU NIKDY
RODIČE A BRATR.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Jan Šrámek

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.07.2020
Umístění: Velehrad, hřbitov
Nápis:
ZDÁ SE MI, ŽE MŘÍŽE JSOU KVĚTY

MSGRE DR JAN ŠRÁMEK
11.8.1870 – 22.4.1956

MINISTR ČSR, ZAKLADATEL
KONGREGACE SESTER
SV. CYRILA A METODĚJE,
1. PŘEDSEDA ČSL.
ZAKLADATEL ČS. ORLA
Poznámka:

Od září roku 1921 až do mnichovské krize v září roku 1938 působil Šrámek s výjimkou druhé vlády Jana Černého jako ministr ve všech československých vládách. Byl jedním z nejvlivnějších politiků v zemi. Po Mnichovské dohodě Šrámek emigroval a posléze se stal předsedou exilové vlády v Londýně (1940). Na tomto postu setrval až do roku 1945 a vzniku Košické vlády. V roce 1945 se stal náměstkem předsedy vlády.
Po komunistickém puči, při nástupu vlády rudé totality, byl Jan Šrámek z veřejného života odstraněn a na jeho místo byl dosazen komunistickým režimem Josef Plojhar. Šrámek byl internován střídavě v klášterech a nejtěžších státních věznicích pod nejpřísnějším dozorem StB, mimo jiné v Nové Říši, v Brně, ve věznici ve Valdicích a nakonec na zámečku v Roželově. Jan Šrámek zemřel v pražské nemocnici na Bulovce, kde byl hospitalizován pod fiktivním jménem Josef Císař (úmrtní list byl již vystaven na jeho pravé jméno).
Pochován byl 2x. Poprvé za asistence StB, ale i za přítomnosti mnoha obyvatel Grygova a Velkého Týnce, kteří se o pohřbu dozvěděli, byl uložen do hrobu své matky. Až 12. října 1991 byly jeho ostatky převezeny a uloženy podle jeho přání na hřbitově na Velehradě – v sídle kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, kongregace, kterou v r. 1928 tento významný politik 20. století zakládal.

V roce 1991 mu udělil prezident Václav Havel in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%A0r%C3%A1mek ; https://web.archive.org/web/20090608034822/http://www.kdu.cz/subweb/default.asp?page=311&IDCl=14214&IDR=10316 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob a kenotaf rodina Pěčkova

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.07.2020
Umístění: Velehrad, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK A FRANTIŠKA PĚČKOVI
TRAGICKY SKONČILI SVÉ ŽIVOTY 15.1.1943
VE SLUŽBÁCH VLASTI, KTEROU TAK MILOVALI

LUDMILA PĚČKOVÁ
ANNA PĚČKOVÁ – KUČEROVÁ
UMUČENY A POPRAVENY 30.6.1943 VÍDEŃ
Poznámka:

Spolupracovníci parašutisty rtn. Ludvíka Cupala.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7207-862
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Obětem komunismu

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.07.2020
Umístění: Velehrad, Nádvoří 1, na zdi Stojanova gymnázia
Nápis:
AD MAIOREM DEI GLORIAM

V NOCI 13. DUBNA 1950
PŘEPADLI OZBROJENÍ
PŘÍSLUŠNÍCI SNB, LIDOVÝCH
MILICÍ A STB JEZUITSKÉ
GYMNÁZIUM NA VELEHRADĚ

NEZAPOMÍNÁME

V RÁMCI „AKCE K“ – KLÁŠTERY
BYLO Z VELEHRADU
DO INTERNAČNÍHO TÁBORA
BOHOSUDOV ODVLEČENO
25 JEZUITŮ A 46 NOVICŮ

CO NA TOM, BŮH USTAVIČNĚ PORÁŽEN VÍTĚZÍ
JAN ZAHRADNÍČEK – ZNAMENÍ MOCI

V CELÉ ČSR BYLO PŘEPADENO
219 KLÁŠTERŮ, VYHNÁNO
2376 ŘEHOLNÍKŮ, ZNIČENO
NESPOČET KNIH
A UMĚLECKÝCH DĚL

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká