Hájov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 17.10.2013
Umístění: Hájov, u parčíku
Nápis:
1914 - 1918
JUŘENA ALOIS
JUŘENA JAN
JADRNÍČEK LEOPOLD
KABÁT VILÉM
KONVIČKA EMIL
KOZELSKÝ KAREL
KRKONOŠKA RICHARD
KUCHAŘ FRANTIŠEK
MRKVA JOSEF
RICHTER ROMAN
SMOLÍK VALENTIN
ŠUGAREK JAN
ŽÁRSKÝ JOSEF

1938 - 1945
KABÁT JAN
KUBOŠ JOSEF
POLÁŠEK JOSEF
SMOLÍK JOSEF
SMOLÍKOVÁ EMILIE
SUMÍK EMANUEL
ŠLOSAR JOSEF
2 NEZNÁMÍ VOJÍNI
SOVĚTSKÉ ARMÁDY

ZEMŘELI, ABYCHOM
MY MOHLI ŽÍT

PAMÁTCE PADLÝM

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8112-26546
Pomník přidal: Lenka Šimčíková