Opava

Hrob František Sobotík a kenotaf Obětem 2. světové války

Autor: Jiří Vondřejc, 27.09.2007
Umístění: Opava, Otická, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK SOBOTÍK
*15.6.1903 +29.4.1943
POPRAVEN VE VRATISLAVI

ČESTNÝ HROB
ČLENŮ ODBOJOVÉ SKUPINY OBRANA SLEZSKA
PADLÝCH V BOJI PROTI FAŠISMU VE 2. SVĚTOVÉ VÁLCE

K 60. VÝROČÍ POPRAVY
VĚNOVAL OV ČSBS OPAVA
Poznámka:

Je zde pochován František Sobotík. V roce 1946 byly do hrobu uloženy ostatky Sobotíka, Klimeše, Metze a Palyzy. Poslední tři jmenovaní byli 17.2.1955 exhumováni do Vlaštoviček. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8117-37626
Souřadnice: N49°55'41.21'' E17°53'07.67'' (vstup na hřbitov)
Pomník přidal: Jiří Vondřejc
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Jiří Vondřejc, 13.09.2008
Umístění: Opava, Otická, hřbitov
Nápis:
(text v hebrejštině)

ZDE ODPOČÍVÁ 25 ŽIDOVSKÝCH MUČEDNÍKŮ
UBITÝCH NACISMEM NA POCHODU HLADU A SMRTI
NA JAŘE 1945 A ZDE POCHOVANÝCH V R. 1947

V NEPOMÍJEJÍCÍM BOLU VĚNUJE POMNÍK
ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC OPAVA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8117-37625
Pomník přidal: Jiří Vondřejc

Hrob Eduard Freiherr von Böhm - Ermolli

Autor: Jiří Fiala, 12.12.2015
Umístění: Opava, Otická, městský hřbitov - sekce č.5
Nápis:
GENERALFELDMARSCHALL
EDUARD FREIHERR v.BÖHM-ERMOLLI
*12.2.1856 - +9.12.1941
Poznámka:

Generalfeldmarschall Eduard svobodný pán von Böhm-Ermolli (12. února 1856 Ancona, tehdy Církevní stát, dnes Itálie – 9. prosince 1941 Opava) byl voják z povolání rakousko-uherské armády v hodnosti polní maršál (Feldmarschall). Zároveň se jednalo o jednoho z nejschopnějších velitelů rakousko-uherské armády v době první světové války. V období druhé světové války mu byla osobně německým káncléřem Adolfem Hitlerem propůjčena hodnost německé armády Generalfeldmarschall (polní maršál). Mezi jeho nejvýznamnější vyznamenání můžeme zařadit Pour le Mérite s dubovými ratolestmi nebo Vojenský řád Marie Terezie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_von_B%C3%B6hm-Ermolli


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°55'41.26'' E17°53'7.61'' (vstup na hřbitov)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Rudolf Černín

Autor: www.vets.cz, archiv
Umístění: Opava, Otická, Městský hřbitov, hrob č. 22B/II/9.
Nápis:
neznámý
Poznámka:

Pilot čet. Rudolf Černín zahynul 8.8.1933 při letecké nehodě v Praze, při zkouškách nových letadel ve VTLÚ. Rudolf Černín se narodil 12.11.1910 v Krnově, a 23.6.1931 se jako první letec čs. letectva ve službě zachránil padákem z neovladatelného letounu.
Více o Rudolfu Černínovi na http://www.krnovsko.eu/?p=981; zde je zmíněn i jeho hrob v Opavě, s vyobrazeným letounem.
Dle informací správy hřbitova si však hrobové místo již pronajal nový nájemce, a náhrobek Rudolfa Černína byl již zrušen.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Štefan Minárik (Štěpán Minarik) - místo je zrušené

Autor: Petr Kudláček, archiv
Umístění: Opava, Otická, Městský hřbitov, skupina 3, řada 9, hrob č. 11
Nápis:
Není znám - hrob zrušen
Poznámka:

Letecký pozorovatel npor. Štefan Minárik zahynul 2.9.1926 při letecké nehodě mezi Lichnovem a Horním Benešovem, spolu s ním zahynul pilot Bohumil Kudela. Štefan Minárik byl pohřben 5.9.1926 na Městském hřbitově v Opavě, skupina 3, řada 9, hrob č. 11. Dle informací správy hřbitova byl jeho náhrobek již zrušen, a v současné době jsou v těchto místech hroby řádových sester.
Štefan Minárik se narodil 19.8.1898 v Bolerázi na Slovensku. Jeho jméno bývá psáno různě česko-slovensky: na pomníku padlých v Bolerázi je psáno Štefan Minárik (dle https://www.vets.cz/vpm/15998-pomnik-obetiam-1-svetovej-vojny/#15998-pomnik-obetiam-1-svetovej-vojny – v roce 2019 je nápis nečitelný), ve vysvědčení kurzu pěchotních pozorovatelů z letounů je psáno Štěpán Minarik, a v evidenční knize opavského městského hřbitova je psáno Štěpán Minařík.
V novinách Pozor ze dne 3.9.2019 je psáno: … V. 6.45 hod. ráno zřítil se při cvičení u Horního Benešova ve Slezsku letoun A 12-16 vývrtkou s výše 1200 metrů. Pilot desátník Bohuš Kudela a pozorovatel nadporučík Štefán Minarik jsou mrtví. Příčina neštěstí není známá. Neštěstí událo se mezi Lichnovem a Hor. Benešovem. Nadporučík Minarika pilot des. Kudela jsou od 3. letky 2. leteckého pluku. Po pádu letadla byli převezeni autem čs. Červeného kříže do nemocnice v Opavě, cestou však zranění podlehli. Z Prahy byli vysláni na místo neštěstí inž. Husník od firmy Aero a inž. Svoboda od studijního ústavu, aby na místě vyšetřili příčinu neštěstí. Nadporučík Minarik jest od pěšího pluku č.13 (Šumperk) a jest rodák z Boleráze v župě Bratislavské. Desátník Kudela pochází ze Svinova.
V novinách Pozor ze dne 7.9.2019 je psáno: … V případu třetím u Opavy hraje tragickou úlohu celkem malá neopatrnost pozorovatele, který ve stroji s dvojitým řízením vsunul fotografickou komoru mezi kormidlová lana, která se zablokovala a stala se pro pilota nepotřebnými. Avšak i tu bylo zablokované kormidlo postaveno tak šťastně, že i bez tohoto mohl pilot přistáti.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°55'35.68'' E17°53'13.45'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob František Foltys - místo je zrušené

Autor: Petr Kudláček, 09.05.2020
Umístění: Opava, Otická, Městský hřbitov, sektor XI, hrob č. 1
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pilot por. František Foltys (nar. 1915 v Raduni u Opavy) od LP4, přidělen k LP3, zahynul 23.7.1938 při srážce letadel u Madunic na Slovensku. Dle informací správy hřbitova byl pohřben dne 26.7.1938 v Opavě do hrobu rodiny Rudolfa Gudricha, ale dne 11.3.1939 byl exhumován a převezen do Moravské Ostravy ke kremaci. Místo uložení jeho popela není známé. Hrob Rudolfa Gudricha však na hřbitově v Opavě stále je – viz foto, jen pozůstatky Františka Foltyse už v něm nejsou.
V novinách Pozor vyšel dne 24.7.1938 článek: Neštěstí stíhacího roje. Včera dopoledne došlo ke srážce tří stíhacích letounů u Madonic (sic) na Slovensku. Letouny letěly v tříčlenném roji a z dosud nezjištěné příčiny, pravděpodobně však prudkým nárazem větru, jeden člen roje vrazil do vedoucího letounu. Por. let. Frant. Špička použil padáku a zachránil se, por. let. Jan Král a por. let. Frant. Foltys padáku z neznámé příčiny nepoužili a zahynuli v troskách letounu. Por. Jan Král pocházel z Dolní Studénky, okr. Šumperk a por. let. Frant. Foltys z obce Raduně, okr. Opava. Oba byli 23 roků staří. Příčinu neštěstí vyšetřuje vojenská komise.
Další článek vyšel v novinách Pozor dne 27.7.1938: Důstojný pohřeb poručíka letce Foltyse v Opavě. Za neobvykle velké účasti obecenstva a smutečních hostí konal se včera v Opavě pohřeb nešťastně zahynulého letce poručíka Frant. Foltyse. Ulicemi města prošel průvod, v jehož čele kráčelo vojsko, velmi četně byl zastoupen důstojnický sbor, četnictvo, policie, dále skauti a sokolové. Na hřbitově nad rakví zaplavenou květinami, rozloučil se se zvěčnělým letec nadporučík Uvíra, za slezské skauty O Večerek a kamarád Vodička. Mezi smutečními hosty kráčeli také okresní hejtman dr. Michálek, velitel opavské posádky plukovník Bořík a delegace moravských a slovenských leteckých pluků.
Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky

související: hrob Jan Král https://www.vets.cz/vpm/36344-hrob-jan-kral/#36344-hrob-jan-kral


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°55'36.92'' E17°53'16.71''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Pohřebiště Obětí 1. světové války

Autor: Petr Stiborský, 01.05.2014
Umístění: Opava, Otická, městský hřbitov
Nápis:
přední strana:
PER ASPERA AD ASTRA
1914-1918
PRO DEO

zadní strana:
ORA PRO OMNIBUS DIE SEPULTIS.
SILESIAE PATRONA PROPATRIS

deska na zemi:
Projekt
"Oprava pomníku obětem
1. světové války"
byl spolufinancován z rozpočtu
Ministerstva obrany ČR
v roce 2013.
Poznámka:

Centrální památník válečného pohřebiště padlých vojínů v 1. světové válce
překlad:
přes překážky ke hvězdám
1914-1918
k Bohu

Autorem je významný sochař Josef Obeth ( http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=2463 ). Jde o velkoryse pojaté dílo se složitou koncepcí i symbolikou. Památník má svým tvarem připomínat meč zaražený téměř až po jílec do země . Na úchytu meče je pak socha matky Boží Panny Marie sedmibolestné (v jejím srdci 7 mečů) jak trpí společně s vojáky, kteří leží pod jejíma nohama. Dole pak je obrazec trojúhelníku s okem uprostřed (symbol Svaté Trojice - Bůh Otec, Syn a Duch Svatý ) a nápisem PRO DEO (k Bohu).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8117-07747
Pomník přidal: Petr Stiborský
Doplnění informací: Slezské zemské muzeum

Pohřebiště vojáků Rudé armády

Autor: Petr Stiborský, 01.05.2014
Umístění: Opava, Otická, hřbitov
Nápis:
Text hlavního pomníku:
ВЕЧНАЯ СЛАВА ВОИНАМ
КРАСНОИ АРМИИ
ПОГИБШИХ В БОЯХ ЗА ЧЕСТЬ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ
СОВЕТСКОИ РОДИНЫ
И ОСВОБОЖДЕНИЕ СЛОВЯНСКИХ
НАРОДВ ОТ ФАШИЗМА
1941-1945

VĚČNÁ SLÁVA VOJÍNŮM
RUDÉ ARMÁDY
PADLÝM V BOJI ZA ČEST
A NEZÁVISLOST,
SOVĚTSKÉ RODINY
ZA OSVOBOZENÍ
SLOVANSKÝCH NÁRODŮ
OD FAŠISMU
1941-1945

ГОДЫ ПРОИДУТ 3А ГОДАМИ
И ПРАХА НЕ БУДЕТ СЛЕДА,
НО СЛАВА О РУССКОМ СОЛДАТЕ
БУДЕТ ПАМЯТНА МИРУ ВСЕГДА.

Text na kamenech:
БРАТСКАЯ МОГИЛА
ПОГРЕБНЕНО 1398 ЧЕЛОВЕК
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ

БРАТСКАЯ МОГИЛА
ПОГРЕБНЕНО 1540 ЧЕЛОВЕК
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ
Poznámka:

Mramor pochází z kamenické dílny Cigroš (název jde vidět u pravé patky pomníku dole, za socialismu byl zakryt). Kolem pomníku jsou hroby s náhrobky 3200 sovětských vojáků.
V přední části, před památníkem, jednotlivé hroby příslušníků Rudé armády, s pamětními deskami se jmény:vlevo 77 pohřbených příslušníků RA, vpravo 67.
Válečný hrob je kulturní památkou (č.28617/8-2176). Pohřebiště vybudováno roku 1946.
Seznam označených hrobů dle CEVH:
CZE8117-40670 nadporučík Jermolajev Lev Vladimirovič 1926 - 17.4.1945
CZE8117-40538 kapitán Poljanskij Vladimir Konstantinovič 1911 - 21.4.1945
CZE8117-40186 poručík Žerňjakov A.G. 24.4.1945
CZE8117-39962 podporučík Vasiljev Anatolij Petrovič 1925 - 21.4.1945
CZE8117-40164 poručík Zacharčenko Ivan Stěpanovič 1913 - 29.4.1945
CZE8117-40301 podporučík Černikov Vladimir Semenovič 1916 - 15.4.1945
CZE8117-40187 kapitán Zlobin Ivan Petrovič 1915 - 15.4.1945
CZE8117-40171 podporučík Ušakov Nikolaj Gavrilovič 1924 - 24.4.1945
CZE8117-39952 důstojník Masirov 1945
CZE8117-40249 poručík Černych Petr Ivanovič 1925 - 18.4.1945
CZE8117-40265 důstojník Zakirov Nazif Chomovič 1909 - 21.4.1945
CZE8117-40309 poručík Kuzněcov Gennadij Vasiljevič 1923 - 25.4.1945
CZE8117-40203 poručík Bogačev Aleksandr Titovič 1916 - 20.4.1945
CZE8117-40211 podporučík Rančikov K.A. 1945
CZE8117-40137 nadporučík Daviděnko N.F. 1945
CZE8117-39957 podporučík Badykov Fasan Gilmutdinovič 1923 - 20.4.1945
CZE8117-40149 poručík Jurjev Vladimir Nikolajevič 1923 - 30.4.1945
CZE8117-39963 poručík Vilkov Pavel Fedorovič 1920 - 28.4.1945
CZE8117-39961 podporučík Blinov Sergej Timofejevič 1905 - 15.4.1945
CZE8117-40268 důstojník Kravčnov 1945
CZE8117-40184 kapitán Asimbekov 1945
CZE8117-40246 kapitán Aničkin Grigorij Agapovič 1922 - 15.4.1945
CZE8117-40551 poručík Pivovarov Emmanuil Mejerovič 24.4.1945
CZE8117-40174 podporučík Soboljev V.M. 1945
CZE8117-40194 major Zorin Aleksandr Stěpanovič 1902 - 29.4.1945
CZE8117-40162 důstojník Juslev 1945
CZE8117-40160 poručík Věnikov K.N. 1945
CZE8117-40173 st. technik - poručík Volčkov N.S. 1945
CZE8117-40311 major Ovčinnikov Aleksandr Maksimovič 1909 - 24.4.1945
CZE8117-40153 poručík Kaimov K.I. 1945
CZE8117-40199 podporučík Klykov Ivan Nikolajevič 1915 - 15.4.1945
CZE8117-40266 nadporučík Laštoba Arsentij Dmitrijevič 1906 - 18.4.1945
CZE8117-40197 kapitán Tereščenko Ivan Ivanovič 1915 - 25.4.1945
CZE8117-40178 nadporučík Petrov Sergej Michajlovič 1911 - 22.4.1945
CZE8117-40278 kapitán Požarov Dmitrij Andrejevič 1921 - 26.3.1945
CZE8117-40150 poručík Arbuzov Petr Andrejevič 1921 - 17.4.1945
CZE8117-40337 nadporučík Paškin Ivan Jakovlevič 1923 - 21.4.1945
CZE8117-39955 major Adělenko A.I. 1945
CZE8117-40552 poručík Slipčenko Konstantin Michajlovič 1913 - 22.4.1945
CZE8117-40182 kapitán Lebeděv Aleksej Konstantinovič 1910 - 16.4.1945
CZE8117-40191 podporučík Kuprejšvili Samson Davidovič 1909 - 23.4.1945
CZE8117-40544 kapitán Rogač Michail Vasiljevič 1922 - 16.4.1945
CZE8117-40307 voják Stepin Andrej Trofimovič 1910 - 29.4.1945
CZE8117-39951 podplukovník Cholod Nikita Timofejevič 20.4.1945
CZE8117-40304 kapitán Macharadze Michail Iljič 1906 - 22.4.1945
CZE8117-39948 Hrdina SSSR, Major Sidorov Nikolaj Ivanovič 1922 - 5.5.1945
CZE8117-40143 major Věršinin V.I. 1945
CZE8117-40192 plukovník Aruťjunov Gajk Ajrapenovič 1905 - 4.5.1945
CZE8117-40205 důstojník Nikolajev I.N. 1945
CZE8117-40147 podporučík Olšanov P.P. 1945
CZE8117-40711 voják Zujev Fedor Kondratjevič 1926 - 25.4.1945
CZE8117-40270 poručík Věretělnikov Konstantin Michajlovič 1916 - 16.4.1945
CZE8117-40140 podporučík Zujev Kirill Jefremovič 1918 - 21.4.1945
CZE8117-40099 nadporučík Rejtblat Pavel Moisejevič 1908 - 24.4.1945
CZE8117-40310 podporučík Mukutov Orstan 1920 - 24.4.1945
CZE8117-40213 podporučík Ušakov Nikolaj Gavrilovič 1924 - 24.4.1945
CZE8117-40214 nadporučík Sapronov Anatolij Pavlovič 1923 - 16.4.1945
CZE8117-40185 kapitán Cicetov A.L. 1945
CZE8117-40210 podporučík Širlov I.A. 1945
CZE8117-40176 poručík Kasatkin Michail Semenovič 1918 - 3.5.1945
CZE8117-40263 nadporučík Žukov Nikolaj Fedosejevič 1923 - 28.4.1945
CZE8117-40306 podporučík Maslov Viktor Filippovič 1925 - 23.4.1945
CZE8117-40300 major Děniskin Vasilij Vladimirovič 1917 - 4.5.1945
CZE8117-40134 podporučík Čeličev A.S. 1945
CZE8117-40303 seržant Zikov S.K. 1914 - 15.4.1945
CZE8117-40283 major Mazurov Nikolaj Aleksandrovič 1903 - 28.4.1945
CZE8117-40308 nadporučík Gračev Ivan Petrovič 1923 - 23.4.1945
CZE8117-39949 kapitán Štejnberg German Danilovič 1905 - 1945
CZE8117-39960 podporučík Bulajev Nikolaj Ivanovič 1923 - 22.4.1945
CZE8117-40196 poručík Kirdakov 1945
CZE8117-40269 podporučík Kameněv Nikolaj Kuzmič 1910 - 24.4.1945
CZE8117-40158 nadporučík Ignatov Michail Grigorjevič 1913 - 1.5.1945
CZE8117-40631 nadporučík Basov I.E. 1945
CZE8117-40671 nadporučík Švykov Ivan Grigorjevič 1905 - 16.4.1945
CZE8117-40145 nadporučík Puškin Michail Nikolajevič 1919 - 26.4.1945
CZE8117-40204 nadporučík Merzlikin Sergej Aleksandrovič 1945
CZE8117-40277 podporučík Čujko Nariman Leontěvič 1925 - 11.6.1945
CZE8117-40146 podporučík Golovin Nikolaj Ivanovič 1925 - 2.5.1945
CZE8117-40208 poručík Orlov Dmitrij Osifovič 1920 - 24.4.1945
CZE8117-40181 nadporučík Levšenko B.K. 1945
CZE8117-40201 nadporučík Běrestněv Aleksandr Iljič 1916 - 25.4.1945
CZE8117-40101 kapitán Kasimbekov 1945
CZE8117-40542 major Ruchlenko Dmitrij Ivanovič 1916 - 25.4.1945
CZE8117-40275 nadporučík Abramov Ivan Titovič 1911 - 23.4.1945
CZE8117-40678 kapitán Ustinov Aleksandr Nikitič 1917 - 22.4.1945
CZE8117-40207 podporučík Čvanikov Aleksej Petrovič 1925 - 23.4.1945
CZE8117-40139 poručík Grišenko S.G. 1945
CZE8117-39976 poručík Kravcov Ivan Vasiljevič 28.4.1945
CZE8117-40105 nadporučík Serďjuk Petr Ivanovič 1916 - 18.4.1945
CZE8117-39954 major Bagrin M.G. 1945
CZE8117-40646 podporučík Gorškovoz Boris Jakovlevič 1924 - 4.5.1945
CZE8117-40152 nadporučík Bubnov Sergej Jakovlevič 1923 - 1.5.1945
CZE8117-40159 nadporučík Bělov Ivan Jefimovič 1920 - 1.5.1945
CZE8117-40687 major Moločnyj Petr Andrejevič 1900 - 17.4.1945
CZE8117-40188 kapitán Kovaljev Andrej Fedorovič 1901 - 24.4.1945
CZE8117-40177 technik - poručík Pašin I. 1945
CZE8117-40281 poručík Nikobrec 1945
CZE8117-40198 kapitán Levčuk Fedor Sazonovič 1917 - 28.4.1945
CZE8117-40107 důstojník Rjalgkin 1945
CZE8117-40098 poručík Kuzměnko Michail Jefimovič 1925 - 29.4.1945
CZE8117-40148 poručík Děgtjarev Ivan Fokejevič 1918 - 24.5.1945
CZE8117-40180 poručík Šechovcev Jevgenij Ivanovič 1924 - 24.4.1945
CZE8117-40553 major Pronkin Aleksej Sviridovič 1911 - 29.4.1945
CZE8117-40302 podporučík Antonov Petr Ivanovič 1925 - 29.4.1945
CZE8117-40200 podporučík Myskov Tichon Andrejevič 1922 - 17.4.1945
CZE8117-40179 podporučík Mitov V.N. 1945
CZE8117-40245 podporučík Knadžin JE.A. 1945
CZE8117-40165 kapitán Panturov Michail Vasiljevič 1922 - 24.4.1945
CZE8117-40190 major Čegrenov Vasilij Ivanovič 1945
CZE8117-40648 podporučík Smorčkov Aleksandr Nikolajevič 1925 - 16.4.1945
CZE8117-40680 podporučík Veličko Ivan Pavlovič 1926 - 17.4.1945
CZE8117-40280 nadporučík Voronkov 1945
CZE8117-40189 podplukovník Burďjuk Aleksandr Parchimovič 1945
CZE8117-40175 desátník Zinin Ilja Antonovič 1898 - 9.5.1945
CZE8117-40104 poručík Vaňkov Semen Aleksejevič 1921 - 4.5.1945
CZE8117-40305 poručík Možarov Petr Aleksejevič 1920 - 29.4.1945
CZE8117-40248 důstojník Děsjuk S.P. 1945
CZE8117-40712 podporučík Žirňjakov Anatolij Jegorovič 1924 - 25.4.1945
CZE8117-40688 voják Šejkman Lev Solomonovič 1926 - 21.4.1945
CZE8117-40157 voják Kovalčuk Aleksandr Michailovič 1923 - 30.4.1945
CZE8117-40167 kapitán Čistjačenko K.M. 1945
CZE8117-40097 major Orechov Michail Jakovlevič 1909 - 1.5.1945
CZE8117-40154 podporučík Feďjuškin Vasilij Ivanovič 1925 - 21.4.1945
CZE8117-40540 podplukovník Provod Boris Nasonovič 1907 - 5.5.1945
CZE8117-40183 kapitán Syčev Timofej Filippovič 1892 - 17.4.1945
CZE8117-40672 nadporučík Kotělevskij S.K. 1945
CZE8117-40151 podporučík Vjatkin Aleksandr Ignatěvič 1923 - 2.5.1945
CZE8117-40106 poručík Gamkalo Stěpan Semenovič 1922 - 22.4.1945
CZE8117-40166 podporučík Bělov Michail Danilovič 1913 - 17.4.1945
CZE8117-40262 poručík Kolesov Vladimir Fedorovič 1918 - 26.4.1945
CZE8117-40279 poručík Login Gennadij Ivanovič 1922 - 19.4.1945
CZE8117-40212 kapitán Prinkulov V.S. 1945
CZE8117-40206 poručík Ušenko I.A. 1945
CZE8117-40155 nadporučík Burejev F. 1945
CZE8117-40202 poručík Madunarov Duland 1915 - 22.4.1945
CZE8117-40142 podporučík Kisljenko Vasilij Jakovlevič 1924 - 20.4.1945
CZE8117-40141 podporučík Frolin Nikolaj Tichonovič 1925 - 27.4.1945
CZE8117-40242 poručík Bruňko Grigorij Pavlovič 1923 - 29.4.1945
CZE8117-40195 poručík Golovko Grigorij Nikolajevič 1915 - 1.5.1945
CZE8117-40247 podporučík Bulajev Nikolaj Ivanovič 1923 - 22.4.1945
CZE8117-40144 podporučík Grigorjev Isaak Fjedorovič 1914 - 19.4.1945
CZE8117-40546 podporučík Savčenko Vasilij Ivanovič 1923 - 26.4.1945
CZE8117-40209 poručík Kuzněcov I.V. 1945
CZE8117-40267 poručík Kudrjašov V.N. 1945
CZE8117-40264 plukovník Litvinov Ivan Vasiljevič 1910 - 27.4.1945


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8117-07746, podle seznamu
Toto místo je počítáno jako 145 VPM
Pomník přidal: Petr Stiborský
Doplnění informací: Ing. František Jedlička