Opava

Památník zničené synagogy

Autor: Markéta Padevětová, 14.10.2021
Umístění: Opava, Čapkova, v parku východně od čp. 688/7
Nápis:
NA PAMĚŤ SYNAGOGY
ZBUDOVANÉ ŽIDOVSKOU OBCÍ
V LETECH 1895 - 96
DLE NÁVRHU JAKOBA GARTNERA
FIRMOU JOSEFA HRUSCHKY.
DNE 10. LISTOPADU 1938
BYLA VYPÁLENA
MÍSTNÍMI NĚMECKÝMI NACISTY.
LZE SNAD ODPUSTIT,
NE VŠAK ZAPOMENOUT.

"Jistě byl na tomto místě
Hospodin, a já o tom nevěděl."
Gn 28:15
Poznámka:

Opavská synagoga byla zničena během takzvané Křišťálové noci.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/zdroje/zidovske-komunity-v-cechach-a-na-morave/kristalova-noc-v-pohranici/kristalova-noc-v-opave/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'21.52'' E17°53'51.62''
Pomník přidal: Jiří Padevět