Šintava

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 08.10.2013
Umístění: Šintava, Mierové námestie, uprostred parku na Mierovom námestí
Nápis:
PADLÝM V 2. SVETOVEJ VOJNE
A SNP VENUJÚ
OBČANIA ŠINTAVY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°16'55.3'' E17°45'12.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 08.10.2013
Umístění: Šintava, Mierové námestie, pred školou (vľavo od vchodu)
Nápis:
Padlým hrdinom
za slovenského
národného
povstania
v roku 1944

venuje
Miestne sdruženie
Svojpov
Šintava – 1946

PADLÝM HRDINOM
SLOVENSKÉHO NÁR. POVSTANIA
V DRUHEJ SVET. VOJNE
1941 – 1945
OBČANIA ŠINTAVY

DOBOŠ ŠTEFAN NAR. 14.10.1922, DRÁBIK JÚLIUS 29.3.1919, DUDON PAVOL 24.5.1922, HERÁK JÁN 15.10.1923, HOLIČKA ĽUDOVÍT 14.9.1905, JAVOR ŠTEFAN 5.7.1922, JÁNSKY VILIAM 23.3.1915, ŠULÁK JOZEF 8.3.1906. TÓTH MICHAL 16.9.1917, ŽÁK AUGUSTÍN 17.5.1907

SPOMIENKU NA VÁS ZACHOVÁME.
OBČANIA.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°16'55.8'' E17°45'11.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás