Sázava

Pomník František Jaroš

Autor: Ing. František Jedlička, 11.08.2011
Umístění: Sázava, severní okraj obce
Nápis:
K uctění Památky
Františka
JAROŠE
ze Sázavy
Vojína Polního Dc. č. 6. padl
jako 20.leti na bojišti Italském 1915

Dřímej klidně drahý synu v chladném
hrobě. Krátký život Bůh vyměřil tobě
Zármutek náš Tě více nezvolá
až Anděl ze sna tebe vyvolá

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08584
Pomník přidal: Ing. František Jedlička