Tovačov

Pomník Eduard z Behru

Autor: Ivo Rozehnal, 01.09.2011
Umístění: Tovačov, v poli, západně asi 400m od mohyly bitvy u Tovačova
Nápis:
Gewidmel von seinen Kameraden Restaurirt im.J. 1901
Hier starh den Heldentod der kgl. Oberstlieutenantund Kommandeur des Füsilier-Bataillons des 7. Ostpreussischen Infanterte – Regiments Nro 44.
EDUARD von BEHR.
Am 15. Juli 1866
Na těchto místech padl dne 15. července 1866 král. pruský major EDUARD z BÉHRU 44. pěšího pluku
Poznámka:

Behr, v. Eduard: Oberst-Lt., 7. Ostpreußisches Infanterie-Regiment Nr. 44, 5. Komp. Střelné poranĕní hlavy. (zdroj: Verlustlisten der Preußischen Armee 1866)
Tady je tĕžko říct, jestli chyby v nĕmecké části nápisu jsou i na pomníku a nebo se jedná o špatný přepis.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07273
Souřadnice: N49°26'37.3'' E17°16'13.5''
Pomník přidal: Ivo Rozehnal
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Rozehnal, 01.09.2011
Umístění: Tovačov, mezi mohylou bitvy u Tovačova a pomníkem rakouského hejtmana Emanuela Souczka
Nápis:
15.7.1866
Poznámka:

Datum bitvy u Tovačova


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07272
Souřadnice: N49°26'45'' E17°16'47''
Pomník přidal: Ivo Rozehnal

Pomník Grigorij Jemeljanovič Kucenok

Autor: Roman Šlosar, 27.03.2007
Umístění: Tovačov, nedaleko výpusti Hradeckého rybníka
Nápis:
ZDE PADL 2. KVĚTNA 1945 SOVĚTSKÝ LETEC
ЛEЙТEНAНТ
Г. Е. КУЦЕНОК
*22.1.1923
Poznámka:

Gardový podporučík Grigorij Jemeljanovič Kucenok, nar. 22.1.1923, SSSR, Ukrajina, Černihovská oblast, Gremjačský rajon, ves Vorobjevskij. Padl 2.5.1945, Tovačov; Rudá armáda (SSSR), národnost ukrajinská.
Dne 2.5.1945 byl střelbou z věže zámku sestřelen sovětský stíhací letoun pilotovaný G. J. Kucenkem. Letoun dopadl nedaleko bývalého rybníka Karlíčka severovýchodně od Tovačova, pilot uhořel v jeho troskách. Jeho totožnost byla zjištěna až v r. 1972 na základě evidenčního čísla vyrytého na zadní straně odznaku Řádu Rudého praporu.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07268
Pomník přidal: Roman Šlosar
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Roman Šlosar, 22.02.2008
Umístění: Tovačov, za obcí, asi 200 metrů za areálem zemědělského družstva, po pravé straně u hlavní silnice ve směru na Olomouc
Nápis:
Den im Kampfe für Vaterland
am 15. Juli 1866 gefallenen,
tapferen oesterreichischen Kriegern.

Der mährische Unterstützungs Verein.

A. Loos, Brüün

Udatným vojínům rakouským
dne 15. července 1866
v boji za vlast padlým
Moravský spolek podporovací.

(na čelní desce)
Oberst Alois Prokop Edler von Kunsti
Oberstleitenant Vinzenz Schenocha, Major Jakob Baron Karvinsky
Hauptmann: I. Cl. Emanuel Souczek, Lazar Theodorovič, II. Cl. Vinz. Ritt. v Pierzhala
Oberleutnant: Friedrich von Pilat, Johann Röder, Johann Scholz
Leutnant: Anton Minarz, Robert Abele
Feldwebel: Andreas Pollarka, August Lang, Johann Kubovics, Anton Hampel, Nathan Gross
Führer: Ludwig Waldsberger, Franz Joh. Czech, Johann Baur, Franz Psikal, Franz. Zwěřina, Johann Souczek, Ignatz Steinmann, Wolfgang Horczig
Corporale: Joh. Riclarek Lazony, Adam Zenko, Georg Polcsek, Franz Jerzabek, Johann Řechak, Matchias Kreuzwicsek, Leo Wellberger, Valentin Bauer, Ferdinad Staniel, Martin Nejedlik, Georg Wlach, Georg Bellak, Johann Kubřicky, Paul Rachoresik, Ferdinand Sedláček
Gefreiter: Josef Finger, Alois Watra, Joh. Kuboresik, Josef Kvetlak, Vinzenz Suchy, Adam Frizuljak, Josef Zagrappan, Johann Hanslik, Franz Studeny, Martin Szusarsky, Georg Biszak, Michael Nemetz, Adam Kubescka, Andreas Czibik, Ernest Hajek, Stefan Tomericz
Kadet Gem.: Anton Aigner, Emerich Srusensky, Felix Alt, Matchias Jurak, Johann Sauz, Jos. Zsilincsik
Gemeine: Stefan Reise, Martin Duchadszak, Johann Frohla, Johann Gahl, Paul Hormaczik, Josef Surafczik, Smolka, Josef Němčík, Josef Ouastek, Johann Sigoh, Josef Skunda, Johann Merange, Josef Zapletal, Josef Polasek, Johann Badautsky, Michael Skaruba, Johann Woltick, Josef Jurišek, Stefan Szimanowitz, Josef Sedláček, Johann Ševčík, Georg Roskowitz, Michael Urick, Johann Kliege, Johann Kubřicky, Johann Skeranes, Johann Loberentšik, Johann Pauštuk, Johann Bodda, Johann Füringer, Štefan Gedeck, Anton Indrák, Isidor Latzkowitz, Johann Hitz, Stefan Durisch, Wilhelm Kirsch, Paul Blahut, Jos. Szihelnik Czupka, Johann Mego, Joh. Marusinetz
Jos. Spankovitz, Paul Krejcsovech, Johann Billik, Johann Smolka, Josef Konec, A. Cazsak, Michael Bilar, Johann Repcsik, Paul Letko, Johann Hauszka, Georg Micalser, Stefan Valsch, Stefan Rizy, Mathias Botzek, Johann Dugo, G. Kovacs, Martin Dolinles, Paul Wrtlik, Johann Luonz, Georg Arbeczeg, Paul Gzdaza, Adam Dedicz, Martin Stefanik, Franz Rechak, Johann Otruba, Franz Czouhar, Johann Vetečka, Michael Istvanik, Johann Hruesarik, Martin Franck, Rudolf Pozvolný, Jos. Wischkrahka, Georg Barenck, Josef Schiffer, Rudolf Zdiarczky, Johann Köllner, Vincenc Sinolik, V. Sinslik, Zsahkam Joh. Hagay, St. Zidek, St. Zsig
Franz Hofbauer, Thomas Polatsek, Anton Balcařík, Adam Maitanik, Michael Krajcsa, Johann Hrankay, Georg Augustin, Moritz Klar, Adam Mozol, Josef Szouval, Johann Drobny, Eduard Koudelka, Johann Zoubek, Josef Mizera, Andreas Ridzi, Stefan Danyis, Netus Wallach, Johann Stulpa, Paul Hromek, Georg Nessicsek, Andreas Turjak, Simon Padisak, Martin Pollak, Georg Karoly Palkeck, Josef Harnyik, Georg Svoboda, Josef Gröger, Karel Pernitza, Franz Michalek, Johann Kalada, Adam Susak, Joh. Czernyauszky Bern, Johann Belosik, Michael Benesch, Joh. Hraso Suchomel, Josef Hanussek, St. Borakalias Husztava, Andreas Manezanga, Johann Podelsky, Andreas Hasig, Jos. Strbik, P. Mixak
St. Tonlovicz, Josef Boriczak, Johann Sztacho, Andreas Weleska, Franz Palicza, Josef Michaly, Andreas Hrankay, Georg Rohacz, Georg Budinec, Johann Szerafin, Johann Zougor, Thomas Kusanek, Franz Hresko, Johann Polcsanek, Georg Bruska, Johann Michalek, Jakob Hubana, Josef Kocifai, Andreas Giuzeza, Andreas Rpeczki, Anton Berkocha, Josef Bidlossak, Andreas Rojka, Georg Bruyo, Andreas Trszlyan, Georg Bakess, Josef Pross, Johann Grek, Josef Dohnal, Franz Hadaczlek, Johann Tichy, Franz Schiegel, Andreas Hanaczek, Michael Havka, Stefan Halaksik, Johann Boijecsik, Josef Hoijefesak, Andreas Zacski, Josef Mizulinec, St. Kralik, Ads. Kuchta
Adam Hrkolik, Adam Isiko, Georg Gregus, Josef Rejak, Adam Triso, Stanislau Kuchta, Georg Grnatsch, Stefan Hromada, Georg Baranek, Joh. Martinezsrik, Joh. Jakob Ge. Truchly, Stefan Paszturek, Wolfgang Bellany, Johann Lokosik, Johann Skereny, Andreas Turesak, Johann Kracky, Ignaz Maresch, Johann Jurga, Johann Triesek, Simon Wallach, Johann Ulricsek, Illo Pollach, Josef Prasil, Franz Stepela, Georg Kukajda, Josef Hajstsik, Joh. Juber, J. Zlaty, Thomas Urbanek, Adam Bacsik, A. Eunich, Joh. Klucha, J. Richter, Wilhelm Fudlicher, Martin Mann, Fr. Majsinik, Anton Duljak, Joh. Galliazi, Ad. Poliaczek, Sam. Herz, St. Gunzifs, St. Sapalek, Jos. Jaszek, Lud. Kulina, Dr. Deutsch, Ads. Veres, Ld. Freund, Joh. Bulik, Jos. Pasaur, Sal. Müller, Sl. Gurtler, Jos. Mikulas
Poznámka:

Mohyla byla vybudována na místě, kde měl za bitvy stanoviště štáb polního zbrojmistra Ludvíka rytíře Benedeka. Na čelní mramorové desce se nachází abecední seznam celkem 288 padlých, dále rozčleněný podle hodností. Později bylo zjištěno a doloženo v matrikách ještě dalších 6 jmen, která však na seznamu chybí. Tato jména jsou dnes různými přírodními vlivy stále méně čitelná. Největší podíl na bitvě i ztrátách měl 71. uherský pěší pluk Leopolda II., vévody z Toskány. Pluk byl utvořen 1. února 1860 vyčleněnými prapory z moravských řadových pěších pluků č. 8 a 54 a z uherského č. 12. Sídlem štábu pluku a doplňovacím okresem se stal Trenčín. Kmenové složení pluku tudíž tvořili Slováci a vojáci české národnosti /často rodáci z Hané/ přežívající z původního kádru. 10 z 11 padlých důstojníků u Tovačova patřilo k tomuto pluku a jejich jména často ukazují na slovanský původ.
Seznam obětí z čelní desky doplněn dle detailu na portále CEVH MO ČR.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07060
Pomník přidal: Roman Šlosar
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Emanuel Souczek

Autor: Roman Šlosar, 22.02.2008
Umístění: Tovačov, za obcí, asi 200 metrů za areálem zemědělského družstva, v bezprostřední blízkosti hlavního pomníku směrem k Tovačovu
Nápis:
J.C.I.
HAUPTMANN

EMANUEL SOUCZEK
Poznámka:

Vzadu nápis "Besorgt von/Berbard. u Anna/Veik" znamenající donátory, bydlící nedaleko zámku v Tovačově; vlastník město Tovačov; kulturní památka zapsaná v ÚSKP ČR pod č. rejstříku 28207/8-582/3. Padl v bitvě u Tovačova.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07271
Pomník přidal: Roman Šlosar
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Roman Šlosar, 22.02.2008
Umístění: Tovačov, za obcí, při polní cestě asi ve vzdálenosti 360 m od silnice č. 435 u tzv. Bezedného dolu, na poli za Tovačovem v ohnisku bojů /bývalá bažantnice/ po levé straně od silnice do Olomouce
Nápis:
Zde v Pánu
odpočívá
108 rakouských
a jeden pruský
vojín
padlí v bitvě
dne 15. července 1866

Hier ruhen in Gott
108 österreichische
und ein preusischer Soldat
welche im Gefechte am
15. Juli 1866
den Heldentod fanden

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07274
Pomník přidal: Roman Šlosar