Chorvátsky Grob

Antona Bernoláka, Hoštáky

Pomník Ferdinand Takáč

Autor: Ladislav Barabás, 16.07.2018
Umístění: Chorvátsky Grob, Antona Bernoláka, vedľa kostola
Nápis:
Ferdiš Takáč SJ, Dr.h.c.
(*27. jún 1920 †6. apríl 2013),
rodák našej obce,
katolícky kňaz chorvátskeho pôvodu, rehoľník – jezuita,
dlhoročný politický väzeň, spisovateľ a prekladateľ.

Ferdiš Takač, Dr.h.c.
(*27. lipanj 1920 †6. travanj 2013),
rodjak iz našeg sela,
katolički svečenik hrvatskog porijekla, isusovac,
dugogodišnji politicki zatvorenik, pisac i prevoditelj.

Každý človek by mal poznať históriu svojej rodiny,
rodinného domu, dediny, mesta, okolia, aby vedel,
zakých koreňov pochádza.
Bude si ctiť svojuminulosť, seba ale aj druhých a všetkých.
Pochopí, že vždy a všetko vzišlo z nejakej minulosti.
Ažpotom si bude skutočne vážiť prítomnosť.
Ovidius

Svaka osoba bi trebala znati povijest svoje obitelji,
kuće, sela, grada, susjedstva, da bi znala svoje korijene.
To će biti na čast njegovoj prošlosti, kao i njemu i
svima ostalima.
Shvati da je svaki čovjek izniknuo iz neke povijesti.
Tek tada možeš cijeniti sadašnjost.
Ovidje
6.9.2014. g.

Poklon grada
Benkovca
Hrvatskom Grobu

Klesarstvo
Katuša d.o.o.
Poznámka:

Ferdinand Takáč sa narodil v rodine potomkov chorvátskych vysťahovalcov. Za svoju činnosť a aktivitu pri záchrane rodákov z nemeckého zajatia bol začiatkom r. 1945 v Bratislave zatknutý Gestapom. Odsedel si asi 6 týždňov a bol kruto vypočúvaný. Len koniec vojny ho zachránil pred transportom do konc. tábora. V júli 1948 vstúpil do noviciátu v Spoločnosti Ježišovej, kde prežil „barbarskú noc“ z 13. na 14. apríla 1950. Internovaný bol v Jasove a Podolínci. V roku 1955 ho biskup Ján Chryzostom Korec tajne vysvätil za kňaza. V roku 1955 ho zatkla Štb a odsúdený bol na 8 rokov, z ktorých si odsedel päť (Valdice-Kartouzy, Pankrác, Ruzyně, Jáchymov, Rtyně). Zomrel v Bratislave po prevoze do nemocnice.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°13'38.4'' E17°17'28.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny a SNP

Autor: Ladislav Barabás, 11.08.2013
Umístění: Chorvátsky Grob, Hoštáky, spojnica ulíc Hoštáky a Hlboká, vedľa kostola Krista kráľa
Nápis:
PADLÝM HRDINOM V I. A II. SVETOVEJ VOJNE
VENUJÚ OBČANIA CHORVÁTSKEHO GROBU

ŠTEFAN MUNDOVIČ, ŠTEFAN GUŠTAFÍK, JOZEF HRŽIČ, JÁN GALOVIČ, PAVEL KRIŠTOFOVIČ, JOZEF ŠIMONČIČ, MARTIN REE, JOZEF GROFIČ, JOZEF JURKOVIČ, JOZEF SLOVÁK, MARTIN JURENÍK, JÁN JURENÍK, JÁN CISÁR, ŠTEFAN TESÁR, MICHAL TURINIČ, JOZEF JENDEK, ŠEBASTIÁN GROFIČ, ŠTEFAN MIKLENČIČ, MARTIN TURINIČ, LUKÁŠ JENDEK, JÁN PAŽITNÝ, JOZEF KUČERA, MARTIN PAŽITNÝ, MICHAL KOVAČIČ, JÁN LUNÍČEK, JÁN HATALA, JÁN CISÁR

Veľká česť hrdinom padlým
v Slovenskom národnom povstaní

GALOVIČ ŠTEFAN 1923-1944, TESÁR ŠTEFAN 1919-1944, ČERVEŇÁK JURAJ 1916-1944

Nech je im slovenská zem ľahká!

Postaveno za starosty
JANA JURENKA
r. 1933
RENOV. OBECNÝ ÚRAD

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°13'38.8'' E17°17'30.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ján Šefčík

Autor: Ladislav Barabás, 16.07.2018
Umístění: Chorvátsky Grob, Hoštáky, vedľa kostola
Nápis:
JÁN ŠEFČÍK
*15.1.1904 v Chorvátskom Grobe
V roku 1950 nespravodlivo uväznený
a vo vykonštruovanom procese odsúdený
na 12 rokov odňatia slobody
†5.8.1962 vo väznici v Leopoldove
25.8.1964 exhumovaný a pochovaný v rodnej obci.

Na večnú pamiatku roľníka
obete komunistického režimu
ktorý zomrel pre lásku k rodnej zemi

„Koho dar nezvedie, hrozba neskloní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.“

Z úcty k utrpeniu roľníkov
z okresu Malacky, Pezinok, Senec
obetí násilnej kolektivizácie
v 50-tych rokoch 20. storočia
a na výstrahu budúcim generáciám

Konfederácia politických väzňov Slovenska
Obec Chorvátsky Grob
2011

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°13'38.5'' E17°17'30.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alojz Ševčík

Autor: Ladislav Barabás, 16.07.2018
Umístění: Chorvátsky Grob, Hoštáky, cintorín
Nápis:
TU V KRISTU PÁNU ODPOČÍVA
ALOJZ
ŠEVČÍK
*11.VII.1931 †12.III.1957

ODPOČÍVAJ V POKOJI!

Len krátky vek udelil Boh Tebe,
nárek náš Ťa nevzbudí,
driemaj v hrobe tíško syn,
brat náš drahý,
kým Ťa anjel zobudí.
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°13'38.6'' E17°17'33.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Šefčík

Autor: Ladislav Barabás, 16.07.2018
Umístění: Chorvátsky Grob, Hoštáky, cintorín, vpravo od hlavného chodníka
Nápis:
Tu odpočívajú v Kristu Pánu
JÁN
ŠEFČÍK
*15.I.1904
†5.VIII.1962

Ó, Ježišu, nebuď im sudcom,
ale Spasiteľom!
Poznámka:

Ján Šefčík zahynul ako politický väzeň vo väzení v Leopoldove, kde bol aj pochovaný. Až po exhumácii ostatkov mal riadny pohreb v rodnej obci.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ferdinand Takáč

Autor: Ladislav Barabás, 28.09.2018
Umístění: Chorvátsky Grob, Hoštáky, cintorín
Nápis:
Kao što jelen žudí
za izvor vodom,
tako duša moja čezne,
Bože za tobom!
Žalm 42,1

Dr. h. c. Ferdiš Takáč SJ
*27.VI.1920 +6.IV.2013
Poznámka:

Ferdinand Takáč bol v roku 1945 väznený Gestapom, po vojne ho komunisti odsúdili na 8 rokov väzenia (odsedel si 5 rokov).
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°13'38.2'' E17°17'31.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás