Topoľníky

Pomník Sándor Petőfi

Autor: Ladislav Barabás, 04.03.2010
Umístění: Topoľníky, Hlavná 126, pred obecným úradom
Nápis:
Petőfi Sándor

" A NEPPEL TŰZÖN-VÍZEN ÁT!"
TISZTELET PETŐFI SÁNDOR EMLÉKÉNEK
NYÁRASD LAKOSSÁGA
ÖNKORMÁNYZATA
CSEMADOK HELYI SZERVEZETE
1995. márc 19
Poznámka:

Sándor Petőfi, pôv. Alexander Petrovič (1.1.1823 Malý Kereš - 31.7.1849 Segesvár) maďarský básnik slovenského pôvodu, jedna z najvýraznejších postáv revolúcie v roku 1848. Na jeseň 1848 bol v armáde ako vojnový korešpondent. Keď do priebehu revolúcie zasiahlo Rusko prihlásil sa do oddielov maďarskej armády generála Bema. Posledný raz ho videli pri Segesvári 31. júla 1849. O konci jeho života kolujú dve verzie: 1. padol v boji pri Segesvári, 2. ako vojnový zajatec bol odvlečený do Ruska a ešte istý čas žil na Sibíri.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Oslobodenie obce

Autor: Ladislav Barabás, 04.03.2010
Umístění: Topoľníky, Hlavná 128, na budove kultúrneho domu
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA SOVIETSKEJ ARMÁDE
ZA OSLOBODENIE
OBCE TOPOĽNÍKY DŇA 1. APRÍLA 1945
Z PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA OSLOBODENIA

KÖZÖNET ÉS HALA A SZOVJET HADSEREGNEK
TOPOĽNÍKY
FELSZABADITÁSÁERT 1945 ÁPRILIS 1.
FELSZABADULÁSUNK 30-EV FORDULOJA ALKALMÁBOL

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás